Doskonalili umiejętności niesienia pomocy dzieciom pokrzywdzonym

Diagnoza, interwencja i pomoc dziecku krzywdzonemu – to główne bloki tematyczne, wokół których skupiła się problematyka szóstej edycji konferencji „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”. Konferencja odbyła się 28 września br. w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim. Jej organizatorem była Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Centrum Pomocy Dzieciom.

— Przygotowując tę konferencję wiosną tego roku, nie przewidzieliśmy istotnych zmian w prawie.  Tym, które ma na celu ochronę naszych małoletnich — powiedziała Aurelia Jankowska koordynator Centrum Pomocy dzieciom w Starogardzie Gdańskim.  — Dzisiaj z wielką przyjemnością mogę powiedzieć, że nasza Fundacja poprzez wieloletnie działania rzeczniczce przyczyniła się do wprowadzenia tych zmian — dodała.

Zmiana prawa krokiem milowym do zapewnienia ochrony małoletnim

Wyjaśniła, że chodzi o ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniu przestępstwem na tle seksualnym. Od lutego 2024 roku będzie obejmować również ochronę małoletnich.

Kobieta stoi przy mównicy
Aurelia Jankowska – koordynatro Centrum Pomocy dzieciom w Starogardzie Gdańskim

— Nowe prawo potocznie nazywane „ustawą Kamilka” będzie obejmowało wszystkie podmioty, w których przebywają dzieci. To znaczy, że szkoły, przedszkola, przychodnie, internaty, kluby sportowe, świetlice zobowiązane będą do wprowadzenia standardów ochrony dzieci. To jest milowy krok do zapewnienia ochrony małoletnim. Cieszę się, że nasze działania stały się prekursorem tych zmian. Chociażby powołanie przez Prezydenta Miasta Janusza Stankowiaka lokalnej komisji do zbadania śmiertelnego przypadku małoletniej Mai.  Od przyszłego roku takia komisja do analizy poważnego krzywdzenia dzieci łącznie z analizą śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci na stałe działąc będzie przy Ministerstwie.  W przypadku takich zdarzeń komisja będzie analizować ich przyczyny, aby wydać stosowne rekomendacji — podkreśliła organizatorka konferencji.

Dodała, że Fundacja wspólnie z Prezydentem Miasta przygotowuje też szkolenie dla pracowników oświaty w tym zakresie. Szkolenie odbędzie się w listopadzie, dlatego — nie zmieniliśmy programu konferencji — przyznała organizatorka. Aurelia Jankowska w dużym skrócie streściła uczestnikom, o czym będzie mowa podczas spotkania i życzyła owocnej dyskusji.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i starogardzkie Centrum Pomocy Dzieciom już po raz szósty zorganizowały w Starogardzie Gdańskim konferencję pn. „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”. Zaprosiły do Starogardu ekspertów, którzy 28 września br. w auli Pomorskiej Szkoły Wyższej, podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracownikami różnych instytucji, które działają na rzecz pomocy dzieciom.

Podziękowania

W imieniu Prezydenta Miasta Janusza Stankowiaka za organizację konferencji podziękowała rzecznik prasowa Magdalena Dalecka.

Magdalena Dalecka – rzecznik prasowy Prezydenta Miasta

— Nikt nie zasługuje na to, by być krzywdzonym, szczególnie dzieci, które nie mogą, nie potrafią się bronić. Cieszymy się, że już po raz szósty to spotkanie odbywa się w Starogardzie Gdańskim. W imieniu Prezydenta Miasta Janusza Stankowiaka dziękuję Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Aurelii Jankowskiej i całemu zespołowi Centrum Pomocy Dzieciom za organizację tego ważnego dialogu na tematy trudne, ale jakże istotne z punktu widzenia dobra dziecka. Życzę Państwu udanej konferencji. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie stanie się dla Państwa inspiracją do dalszej pracy z dziećmi i przyniesie wiele dobrych i mądrych refleksji, jak te pracę udoskonalić i sprawiać, by świat dziecka był piękniejszy — powiedział rzecznik.

3 sesje tematyczne – 6 prelegentów

VI Starogardzka Konferencja „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem” organizatorzy podzielili  na 3 sesje tematyczne, w których wystąpiło sześciu prelegentów.

W pierwszym panelu dyskusyjnym poruszono kwestie związane z diagnozą dziecka krzywdzonego. Mowa była o znaczeniu traumy w rozwoju dzieci oraz o zaburzeniu typu FASD i współwystępowaniu ADHD oraz zaburzeń zachowania.

Marzena Kraśniewska moderator paneli dyskusyjnych konferencji

Drugi blok poświęcony był interwencji. Prelegenci przedstawili psychospołeczne uwarunkowania zeznań świadków pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa seksualne oraz jak zapewnić dziecku nowe życie w przypadku zmiany rodziny.

W trzecim – ostatnim panelu mowa była o skutecznej pomocy dziecku pokrzywdzonemu. Jaką role odgrywa specjalistyczna diagnoza dla rodziny zastępczej i jakie czynniki ochronne zastosować, aby wzmocnić odporność psychiczną dziecka.

Prawie 200 uczestników

Uczetsnicy VI Konferencji ” Dziecko pokrzywdzone przestępstwem w Starogardzie Gdańskim

Konferencja adresowana była do: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, psychologów i pedagogów, kuratorów sądowych, policjantów, nauczycieli oraz władz samorządowych. Uczestniczyło w niej blisko 200 osób, biorąc czynny udział w panelach dyskusyjnych.
Konferencja współfinansowały Zakłady Farmaceutyczne Polpharma.