Wręczenie odznaczeń państwowych Związku „Solidarności” Polskich Kombatantów im. ks. H. Szumana

Wręczenie odznaczeń państwowych Związku "Solidarności" Polskich Kombatantów im. ks. H. Szumana

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl