Działaj Lokalnie 2024

Coroczny konkurs grantowy, który Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” organizuje w ramach programu „Działaj Lokalnie” skierowany przede wszystkim do lokalnych animatorów otrzymał wsparcie na kolejny rok.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak podpisał umowę na dofinansowanie z prezesem Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” Ewą Czepilną. Kwota wsparcia wyniosła 10.000 złotych.
Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy wspólnych dóbr.
Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” w ramach programu realizuje zadania od 2008 roku. Co roku dofinansowuje od 12 do 18 lokalnych inicjatyw. Współprowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych, prowadzi szkolenia i doradztwo dla NGO oraz udziela dotacji w otwartych konkursach.

Zdjęcie frontowe: chatakociewia.pl

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak i Ewa Czeplina, prezes stowarzyszenia „Chata Kociewia”.