Konsultacje społeczne koncepcji zagospodarowania terenów zieleni w rejonie ul. Powstańców Warszawskich

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją zagospodarowania terenów zieleni rozciągających się od ul. Powstańców Warszawskich do ul. Korytybskiej.

W ostatnich latach ta część Starogardu Gdańskiego rozwijała się bardzo intensywnie. Powstało wiele obiektów zarówno w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej jak i jednorodzinnej. Wobec powyższego przygotowano projekt zagospodarowania obszaru wyznaczonego w planie miejscowym pod zieleń, tak by mógł służyć wypoczynkowi, rekreacji, ćwiczeniom fizycznym w plenerze oraz zabawom dzieci i młodzieży. Chcemy dbać o to, by teren był miejscem bezpiecznym, pozwalał na rozwój kontaktów społecznych i umożliwiał aktywny wypoczynek w otoczeniu zieleni. W zagospodarowaniu terenu uwzględniono zbiorniki retencyjne, zaprojektowane w obszarze opracowania, których wielkość i lokalizacja zostały już ustalone, a inwestycja posiada pozwolenie na budowę.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z koncepcją sięgając do załącznika poniżej lub przychodząc osobiście do Urzędu Miasta do Wydziału Planowania i Urbanistyki (pok. 206).
Koncepcja będzie wyłożona do publicznego wglądu w terminie od 30.10.2023 r. do 12.11.2023 r. W tym czasie zapraszamy również Państwa na spotkanie z Panią projektant, które odbędzie się 08.11.2023r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6 w sali 102.

Uwagi lub wnioski do koncepcji można składać do 15.11.2023r. osobiście w Urzędzie Miasta lub na adres e-mail: wpiu@um.starogard.pl

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami:

OPIS KONCEPCJI

inwentaryzacja_stg_boh_getta_plansza_1_3_NW

koncepcja_zagospodarowania_stg_boh_getta_2_3_NW

koncepcja_zagospodarowania_stg_boh_getta_3_3_NW