Fundusze Europejskie

ilustracja Środki programowania w Unii Europejskiej planowane są na okresy 7-letnie.  Obecna perspektywa finansowa przewidziana jest na lata 2014 – 2020. Pomimo, że nowy okres programowania formalnie już się rozpoczął, to  nie o wszystkie fundusze unijne można się już ubiegać.
W praktyce bowiem ramy czasowe nie świadczą o możliwości realizacji projektu. Jest to spowodowane długotrwałym i wieloetapowym ustalaniem kształtu dokumentacji programowej. Na ogłoszenie niektórych konkursów trzeba będzie jeszcze  poczekać.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Urząd Miasta Starogard Gdański podjął współpracę
z Lokalnym Punktem Informacyjnym w Malborku, który poprzez organizację szkoleń,  spotkań indywidualnych oraz kontakt telefoniczny bądź mailowy prowadzi  działalność informacyjną, dotyczącą możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich. Lokalne Punkty Informacyjne świadczą usługi w zakresie konsultacji na etapie przygotowania jak również na etapie realizacji projektów. Oferta usług punktu przewiduje także możliwość zorganizowania konsultacji indywidualnych dla osób niepełnosprawnych w miejscu i czasie dogodnym dla klienta.
Z inicjatywy Wydziału Inicjatyw Gospodarczych dnia 18 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Starogard Gdański odbyło się pierwsze z zaplanowanych spotkań, które sukcesywnie odbywać się będą w najbliższym czasie. Spotkanie dotyczyło „Możliwości uzyskania dofinansowania dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach perspektywy  finansowej na lata 2014-2020”.
Podczas spotkania, które prowadziła  Pani  Justynę Głażewska, pracownik Lokalnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich w Malborku, uczestnicy zapoznali się z możliwościami uzyskania dofinansowania z Programów na lata 2014-2020 tj.: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Z zaproszenia na spotkanie skorzystali  pracownicy Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej  oraz  pracownicy Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim.
Drugą możliwością uzyskania informacji na temat pozyskiwania środków z funduszy europejskich, były prowadzone w dniu 25 maja 2015 r., na terenie placówki naszego urzędu konsultacje indywidualne. Odbyły się one dzięki wizycie pracownika Mobilnego Punktu Informacyjnego z Malborka.
W trakcie dyżuru można było uzyskać informację w zakresie nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz aktualnie dostępnych możliwości uzyskania wsparcia przez podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty III sektora.
Z  usług w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego mogli skorzystać wszyscy zainteresowani tematem funduszy europejskich. W szczególności zaproszenie było skierowane do  przedsiębiorców oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Kolejne wydarzenie o tematyce unijnej zaplanowane jest na poniedziałek 15 czerwca 2015 r. na godz. 11.00 w sali 101 Urzędu Miasta. Będzie to spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom możliwości wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższym tematem.
Prowadzone konsultacje, szkolenia i doradztwo oferowane są nieodpłatnie .
Zachęcamy do śledzenia  strony urzędu www.starogard.pl , na której umieszczane są na bieżąco informacje dotyczące możliwości udziału w powyższych spotkaniach i  szkoleniach.