Ważne informacje dla obywateli Ukrainy

Jeżeli otrzymałeś status ochrony międzynarodowej możesz ubiegać się o pomoc.

Szczegóły znajdziesz pod numerami telefonicznymi:

• infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców: +48 47 721 75 75
• Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
      +48 58 307 72 04
      +48 58 302 32 32

Jeśli nie masz statusu ochrony międzynarodowej zgłoś się do:
• placówki Straży Granicznej w Gdańsku przy ulicy Słowackiego 200 (port lotniczy) pod numerem telefonu +48 522 04 80,

• Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku Nowym Porcie przy ulicy Oliwskiej 35 pod numerem telefonu +48 524 20 90.

Dodatkowo Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku powołała
• adw. Adrianę Duks-Taniewską (kancelaria@duks.pl nr tel. 602 711 486) oraz
• adw. Antoniego Koprowskiego (antoni.koprowski@kancelaria-kgg.pl nr tel. 502 031 149)
na stanowiska koordynatorów nieodpłatnej pomocy prawnej obywatelom Ukrainy dotkniętym działaniami wojennymi na terenie Ukrainy. Działania pomocowe zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb obywateli Ukrainy.

Шановні Пані та Панове!
Повідомляємо, що Поморська Aдвокатська Палата в Гданську призначила адвоката Адріану Дукс-Танєвску (kancelaria@duks.pl, номер телефону: 602 711 486) та адвоката Антонія Копровскі (antoni.koprowski@kancelaria-kgg.pl, номер телефону: 502 031 149) на посади координаторів безоплатної правової допомоги громадянам України, які постраждали внаслідок воєнних дій на території України. Правова допомога буде надаватись відповідно до індивідуальних потреб громадян України. Просимо, щоб з нами зв’язались адвокати та адвокати-стажисти [адвокатські апліканти, pol. aplikanci adwokaccy], які теж бажають допомогти, і в першу чергу, щоб звертались громадяни України, які постраждали від воєнних дій. Ми допоможемо!