Złóż wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Mieszkańcy, którzy zaoferowali zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy mogą liczyć na rekompensatę poniesionych z tego tytułu kosztów. Od 21 marca 2022 r. mogą składać w Urzędzie Miasta wnioski o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie. Wniosek do pobrania w załączniku.

O świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie, ubiegać się może każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna, która zapewniła zakwaterowanie oraz wyżywienie uchodźcom z Ukrainy. Dotyczy tych obywateli, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, czyli po 24 lutego br. Świadczenie obejmuje również rekompensatę kosztów w przypadku zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, którzy posiadają Kartę Polaka i przybyli do Polski z najbliższą rodziną również z powodu działań wojennych.

Rekompensata poniesionych kosztów przysługiwać będzie za okres nie dłuższy niż 120 dni. Świadczenie będzie wypłacane za faktyczne zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański zarejestrowanym
w Miejskim Punkcie Koordynacji Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy w Starogardzie Gdańskim.

Wnioski o przyznanie świadczenia dostępne są w Urzędzie Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 w Biurze Obsługi Klienta (pokój 01), Wydziale Spraw Społecznych (pokój 211– II piętro) oraz na stronie internetowej www.starogard.pl w zakładce „Solidarni z Ukrainą”.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (pokój 01), po uprzednim zweryfikowaniu go przez pracownika Wydziału Spraw Społecznych pok. 211 – II piętro lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP na adres: /2213031/SkrytkaESPie

Załącznik do pobrania:  Wniosek za zakwaterowanie i wyżywienie_24.08.2023

Na rozpatrzenie wniosku pracownicy magistratu mają 30 dni. Pieniądze zostaną wypłacone przelewem na konto bankowe.

Szerszej informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych (pokój 211 – II piętro) lub telefonicznie pod numerem: 58 530 6078 w godzinach pracy tut. Urzędu.