Szczepienia HPV

W 2022 r. Powiat Starogardzki wspólnie z Gminami: Miejską Starogard Gdański, Starogard Gdański, Bobowo, Smętowo Graniczne, Miejską Skórcz oraz Osiek realizuje Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV, którego głównym celem jest zmniejszenie zachorowań na raka szyjki macicy poprzez wdrożenie profilaktyki polegającej na prowadzeniu edukacji zdrowotnej oraz wykonywaniu szczepień ochronnych przeciwko HPV osób objętych Programem.

Celem szczegółowym Programu jest zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości rodziców oraz młodzieży szkolnej w zakresie ryzykownych zachowań oraz chorób przenoszonych drogą płciową, w tym zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego; popularyzowanie wśród młodzieży i rodziców nawyku wykonywania szczepień ochronnych, w głównej mierze zalecanych szczepień przeciwko HPV; zwiększenie liczby wykonanych badań cytologicznych wśród matek młodzieży objętej Programem. Realizatorem programu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim, który w ramach Programu do tej pory przeprowadził spotkania edukacyjne z uczniami urodzonymi w 2010 r. i ich rodzicami/opiekunami oraz wykonał 175 szczepień ochronnych (pierwszą dawką, tj. 60,70% populacji) przeciwko wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2010 r. zamieszkujących tereny wyżej wspomnianych gmin. Do celów szczepień wykorzystywana jest szczepionka przeciwko wirusowi HPV typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 Gardasil 9 (szczepionka o najszerszym spektrum działania).

Szczepienia są prowadzone w schemacie dwudawkowym (0, 6 miesięcy) poprzez iniekcję domięśniową. Udział dziecka w programie szczepień ochronnych wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego i poprzedzony jest badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia. Wykwalifikowana kadra medyczna SPZOZ Przychodnia Lekarska szczepienia wykonywała w:
– Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim, os. 60-lecia ONP 14 (Poradnia dla dzieci),
– Peplińskim Centrum Zdrowia. filia w Skórczu przy ul. Głównej 28, Osieku przy ul. Wyzwolenia 23 oraz Smętowie Granicznym przy ul. Kociewskiej 5,
– Medpharma ZOZ S.A. filia w Bobowie przy ul. Gdańskiej 11.

Program jest realizowany ze środków budżetowych Powiatu Starogardzkiego, Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Gminy Starogard Gdański, Gminy Bobowo, Gminy Smętowo Graniczne, Gminy Miejskiej Skórcz oraz Gminy Osiek.