Renowacja i konserwacja witraży w kościele św. Mateusza. Miasto zrefunduje część kosztów

W zeszłym roku przeprowadzone zostały prace konserwatorsko-renowacyjne dwóch historycznych witraży w kościele pw. św. Mateusza. Na sesji w dniu 24 lutego radni podjęli decyzję o zrefundowaniu połowy ich kosztów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Jedna osoba była nieobecna.

Renowację i konserwację witraży przeprowadziła Pracowania Witraży PM-Witraż z Gdańska. Trwała ona od 1 września do 31 października 2020 r. Zakres prac obejmował m.in. miejscową dezynfekcję okien i elementów wokół nich; konserwację szklenia witrażowego i rekonstrukcję brakujących elementów; demontaż witraży przed renowacją i montaż po niej; montaż rusztowań; zabezpieczenie otworów okiennych płytami, a także konserwację ślusarki okiennej, ceglanych parapetów zewnętrznych i tynków ościeży okiennych. Koszt prac wyniósł 44 083,20 zł, refundacja ze środków Gminy Miejskiej wyniesie dokładnie 49,9% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac, czyli 22 040,00 zł.

Odnowiony witraż po północnej stronie kościoła pw. św. Mateusza

– Stan zachowania 9 witraży w naszym kościele wymaga pilnej renowacji. Stabilność konstrukcji jest już mocno naruszona. Gołym okiem widać liczne spękania i rozszczelnienia. Planujemy przeprowadzić konserwację oraz renowację ich wszystkich. Dwa witraże udało się odrestaurować w zeszłym roku. W imieniu wszystkich parafian oraz swoim bardzo dziękuję Prezydentowi Miasta i Radnym za podjęcie decyzji o refundacji połowy kosztów tych prac. Ta kwota bardzo nam pomoże. Zwłaszcza, że jeszcze w tym roku chcielibyśmy odrestaurować jeszcze trzy witraże po północnej stronie kościoła. Jeden z nich jest już odnowiony i gotowy do montażu – powiedział proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim ks. prałat dr Eugeniusz Stencel.

Odnowiony witraż po południowej stronie kościoła