Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej

W minionym tygodniu 17 lutego br., odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Na spotkaniu podsumowano rok 2022.

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP spotkał się w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim. Podczas spotkania przedstawiono m.in. film prezentujący inwestycje w naszym mieście z okresu minionych 5 lat. Odbyła się także narada roczna z udziałem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Piotra Sochy, poświęcona zagadnieniom ochrony przeciwpożarowej powiatu starogardzkiego za rok 2022.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP spotyka się cztery raz w roku. Oprócz prezesów i członków gminnych jednostek OSP, uczestniczyli w nim m.in. prezydent miasta Janusz Stankowiak oraz etatowy członek zarządu powiatu Wioleta Strzemkowska-Konkolewska. Gości przywitał prezes Zarządu Wiesław Wrzesiński.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Wiesław Wrzesiński wita gości

Podczas spotkania głos zabrał prezydent miasta, który przypomniał zrealizowane w mieście inwestycje. Ich efekty wszyscy zebrani na spotkaniu mogli obejrzeć na krótkim filmie pokazującym jak przez ostatnią kadencję zmienił się Starogard Gdański.

-Szanowny Panie Sekretarzu, szanowni Komendanci, panowie Prezesi, Druhny i Druhowie, Koleżanki i Koledzy Samorządowcy, szanowni zebrani Goście – rozpoczął Janusz Stankowiak. -To dla mnie, i myślę dla wszystkich mieszkańców miasta olbrzymi zaszczyt gościć tak znamienitych ludzi. Ludzi, od których zależy bezpieczeństwo naszej lokalnej społeczności, za co Wam z góry serdecznie dziękuję – mówił. -Tak jak powiedział już Pan Prezes, jestem zdyscyplinowany i powiem krótko tytułem wstępu, że Starogard Gdański na dzisiaj, po ostatnim spisie liczy ponad 47 tysięcy mieszkańców. Do tego dodajmy 1200 osób, które gościmy aktualnie z Ukrainy, które są uchodźcami wojennymi i my jako samorząd, ale także jako mieszkańcy zajmujemy się Nimi – kontynuował prezydent. Na terenie miasta działa ponad 5 tysięcy różnego rodzaju firm – od mikro firm po duże zakłady i duże przedsiębiorstwa. Na przestrzeni tych kilku lat, co pokaże za chwilę film, bardzo dużo pieniędzy zainwestowaliśmy w różnego rodzaju działania infrastrukturalne, ale też i społeczne. Ponad 300 milionów złotych zainwestowaliśmy w miasto w ciągu tych kilku lat; w większości są to środki zewnętrzne pozyskane z Unii Europejskiej, jak również z różnego rodzaju programów rządowych. Myślę, że film dużo Państwu powie o tym, co się aktualnie w Starogardzie dzieje – zakończył prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Podczas spotkania wyświetlono film prezentujący inwestycje w naszym mieście z okresu minionych 5 lat

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Wiesław Wrzesiński podsumował posiedzenie jako szczególne, bo związane z roczną naradą. Dodał, że w ramach struktury związku powiatowego, takie spotkania są cztery, a oprócz tego jest też kalendarz imprez. ZOSP RP liczy, że do społeczności lokalnej dociera fakt, iż mogą czuć się bezpiecznie. Im więcej pracy u podstaw i realnej pracy strażaków, tym bardziej bezpieczne jest miasto i cały powiat.