Park Miejski w Starogardzie wyróżniony

W konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce 2020, Park Miejski w Starogardzie Gdańskim został wyróżniony w kategorii zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni. Nagrodę przyznało Miastu Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Izba Architektów RP.

Kapituła Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) doceniła działania Miasta związane z uporządkowaniem kompozycyjnym przestrzeni parku oraz jej aktywizacją społeczną, kulturową i edukacyjną. Podkreśliła zarówno walory historyczne, jak i rekreacyjne nowo zagospodarowanej przestrzeni.

Trakt im. Arie Izaaka Goldfarba przed i po modernizacji

Miejski park w Starogardzie Gdańskim jest rozległą wyspą zieleni opasaną łagodnym nurtem rzeki Wierzycy – to znakomite miejsce na relaks i wypoczynek z dziećmi. Dawniej park był podmiejskim stawem, powstałym po spiętrzeniu wód na potrzeby młynów miejskich. W parku znajduje się kilka osobliwości, pośród nich jedna, która splata legendę z historią miasta. To Wierzyczanka, tajemnicza nimfa wodna, pradawna opiekunka Wierzyczan – pierwszych mieszkańców naszej krainy. Starogardzki park ma blisko 100lat. W latach 2018-2019 przeszedł gruntowną modernizację. Dzisiaj pełni funkcje rekreacyjne i komunikacyjne. Wzdłuż parku przebiega ważny trakt im. Arie Izaaka Goldfarba. Przedsiębiorca, filantrop, kupiec, członek starogardzkiej loży masońskiej oraz radny Magistratu Miejskiego był postacią niezwykle ważną w Starogardzie Gdańskim. Pełnił funkcję zastępcy burmistrza. Był również członkiem Rady Miejskiej. Wyróżniono go tytułem Honorowego Obywatela Miasta. Jako właściciel fabryki tytoniu zapewniał kilku pokoleniom starogardzian miejsca pracy, jak również godziwe wynagrodzenie. Nazwana na jego cześć ścieżka spacerowa stanowi krótsze i bardziej atrakcyjne przejście od ulicy Chojnickiej do ul. Hallera.

Park Miejski w Starogardzie Gdańskim jako miejsce integracji społecznej i międzypokoleniowej

Kapituła szczególną uwagę zwróciła na wzbogacenie tego historycznego układu przestrzennego o miejsca rekreacji indywidualnej, elementy edukacyjne dla różnych grup wiekowych, liczne nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów oraz nowe elementy małej architektury. Podkreśliła znaczenie rewitalizacji, która uczytelniła publiczną rolę rzeki Wierzycy oraz zbudowała lepszą jakość użytkową i estetyczną parkowej przestrzeni w centrum miasta.

Wzmocnione i udostępnione do spacerów brzegi rzeki Wierzyca 

Miasto we wniosku konkursowym podkreśliło, iż po modernizacji Park Miejski w Starogardzie stał się centrum życia społecznego mieszkańców, proponując im miejsce do odpoczynku bogate w zieleń o wysokiej jakości przestrzennej i estetycznej. Stał się miejscem integracji społecznej i międzypokoleniowej. Terenem atrakcyjnym, chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i turystów. Położony w sąsiedztwie Rynku stanowi dziś jedną z ważnych atrakcji turystycznych, m.in. ze względu na nowe funkcje – w tym edukacyjną oraz nową jakość użytkowania.

Dzięki modernizacji zdegradowana przestrzeń parku uzyskała nowy wizerunek o bardziej funkcjonalnym charakterze. Znacząco podniosła jakość życia mieszkańców Starogardu Gdańskiego, dając im łatwy dostęp do wszelkiego rodzaju walorów przyrodniczych. Poprawiła też ogólny wizerunek miasta, pozytywnie oddziaływując na miejski krajobraz.

Uporządkowana i urozmaicona zieleń w Parku przyciąga mieszkańców i turystów.

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Starogardzie Gdańskim to jeden z trzech elementów projektu unijnego pn. „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”.

Park Miejski w Starogardzie Gdańskim nocą

Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce organizowany jest przez Towarzystwo Urbanistów Polskich od 2007 roku. Jego inicjatorem jest Prezes TUP Tadeusz Markowski. Konkurs ma na celu promocję rozwiązań tworzących nową jakość polskiej przestrzeni publicznej oraz kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju poprzez propagowanie najlepszych zrealizowanych przedsięwzięć urbanistyczno – architektonicznych. Począwszy od 2008 roku współorganizatorem konkursu jest Związek Miast Polskich, którego Starogard Gdański jest członkiem.

Wyniki konkurs:

https://www.tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid=428&lang=pl