Oferty inwestycyjne – nieruchomości położone w Starogardzie Gdańskim przeznaczone do zbycia przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

Aktualny wykaz nieruchomości Gminy Miejskiej Starogard Gdański przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:

1) działka nr 5/18, obr. 1 – niezabudowana, położona przy ul. Jana Gorzeńskiego – A.20.MN.2 -teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) działki nr: 5/11, 5/12, 5/13 (A.33.U1), 5/14 i 5/15 (A.31.U1), obr. 1 – niezabudowane, położone rejon ul: Skarszewskiej i Chrztu Polski – teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące funkcji podstawowej,
3) działki nr: 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/16, 1/18, 1/19 i 1/21, obr. 1 – niezabudowane, położone w rejonie ulic: Jana Gorzeńskiego, gen. Stefana Roweckiego „Grota”, gen. Augusta Fieldorfa „Nila” – A.30.U1,U2 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej oraz o charakterze publicznym, wyklucza się funkcje mieszkaniowe,
4) działka nr 22/29, obr. 7 – niezabudowana, położona przy ul. Kochanki – A.181.P2,U1 – teren zabudowy techniczno-produkcyjnej, magazyny , składy, bazy, parkingi, garaże, handel hurtowy a także zabudowa usługowa komercyjna,
5) działka nr 221/1, obr. 30 – niezabudowana, położona przy ul. Sosabowskiego – 36.U – teren zabudowy usługowej z zakresu usług podstawowych,
6) działki nr: 220/20, 220/21 (28.MN), obr. 30 – niezabudowane, położone w rejonie ulic: Żołnierzy Wyklętych, Alojzego Gusowskiego – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
7) działki nr: 224/1, 224/2 i 224/3, obr. 30 – niezabudowane, położone w rejonie ulic: Żołnierzy Wyklętych, Marka Edelmana i Alojzego Gusowskiego – 31.MN/U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
8) działki nr: 16/20 (29.MN), 16/22 i 16/23 (28.MN), obr. 30 – niezabudowane, położone w rejonie ulic: Bohaterów Getta, Żołnierzy Wyklętych i Alojzego Gusowskiego – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
9) działki nr: 270/6 (12MN2), 270/7 (11MN2), obr. 37 – niezabudowane, położone przy ul. Żurawiej – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
10) działka nr 189/1, obr. 5 – niezabudowana, położona przy ul. Poprzecznej – A.127.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
11) działka nr 146/80, obr. 29 – niezabudowana, położona przy ul. Obrońców Wybrzeża – E.57.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza się usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej,
12) działka nr 225/5, obr. 30 – niezabudowana, położona przy ul. Korytybskiej – 50.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
13) działka nr 85/2, obr. 20 – niezabudowana, położona przy ul. Malinowej, D2.94.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza się usługi nieuciążliwe, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej,
14) działki nr: 17/8, 17/9, 17/10 i 17/1, obr. 29 – niezabudowane, położone w rejonie ulic: Chełmońskiego, gen. Andersa i Rodziny Czosków – E.28.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług wbudowanych.,
15) działki nr: 21/27 i 21/28, obr. 30 – niezabudowane, położone w rejonie ulic: Korytybskiej i Selmanowicza „Zagończyka” – 40.MN/U – teren zabudowy mieszkaniowo usługowej,
16) działki nr: 1/70, 1/71 i 1/72, obr. 28 – niezabudowane, położone przy ul. Rolnej – E.109.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług wbudowanych.

Starogard Gdański, 31 lipca 2023 r.