Oferty inwestycyjne – nieruchomości położone w Starogardzie Gdańskim przeznaczone do zbycia przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

 

Oferty inwestycyjne nieruchomości przeznaczone do zbycia przez Gminę Miejską Starogard Gdański

1) działki nr: 5/11, 5/12, 5/13 (A.33.U1) i 5/15 (A.31.U1), obr. 1 – niezabudowane, położone rejon ul: Skarszewskiej i Chrztu Polski – teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące funkcji podstawowej,
2) działki nr: 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/16, 1/18, 1/19 i 1/21, obr. 1 – niezabudowane, położone w rejonie ulic: Jana Gorzeńskiego, gen. Stefana Roweckiego „Grota”, gen. Augusta Fieldorfa „Nila” – A.30.U1,U2 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej oraz o charakterze publicznym, wyklucza się funkcje mieszkaniowe,
3) działka nr 22/29, obr. 7 – niezabudowana, położona przy ul. Kochanki – A.181.P2,U1 – teren zabudowy techniczno-produkcyjnej, magazyny , składy, bazy, parkingi, garaże, handel hurtowy a także zabudowa usługowa komercyjna,
4) działka nr 221/1, obr. 30 – niezabudowana, położona przy ul. Sosabowskiego – 36.U – teren zabudowy usługowej z zakresu usług podstawowych,
5) działki nr: 220/20, 220/21 (28.MN), 220/23 i 220/24 (29.MN), obr. 30 – niezabudowane, położone w rejonie ulic: Żołnierzy Wyklętych, Alojzego Gusowskiego – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
6) działki nr: 224/1, 224/2 i 224/3, obr. 30 – niezabudowane, położone w rejonie ulic: Żołnierzy Wyklętych, Marka Edelmana i Alojzego Gusowskiego – 31.MN/U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
7) działki nr: 16/20 (29.MN), 16/22 i 16/23 (28.MN), obr. 30 – niezabudowane, położone w rejonie ulic: Bohaterów Getta, Żołnierzy Wyklętych i Alojzego Gusowskiego – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
8) działki nr: 270/6 (12MN2), 270/7 (11MN2), obr. 37 – niezabudowane, położone przy ul. Żurawiej – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
9) działka nr 85/2, obr. 20 – niezabudowana, położona przy ul. Malinowej – D2.94.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, wbudowanych,
10) działki nr: 1/70, 1/71 i 1/72, obr. 28 – niezabudowane, położone przy ul. Rolnej – E.109.MN.2 -teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, wbudowanych,
11) działka nr 131 obr. 2 – 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie awaryjnym (konieczność rozbiórki), nieruchomość położona przy ul. Majora Sucharskiego nr 27 – A.109,MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, wbudowanych lub wolnostojących,
12) działki nr: 510/1, 510/2 i 510/3, obr. 22 – niezabudowane, położone w rejonie ul. Skalskiego i Kociewskiej – D2.7.Mw.1 -teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, wbudowanych,

Aktualizacja 23.01.2024 r.