Dotacje na kulturę przyznane

21 marca opublikowano wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r. Dotacje przyznano 8 oferentom na łączną kwotę 54.000 zł

Prowadzenie archiwum kociewskiego

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej otrzymało wsparcie finansowe na prowadzenie archiwum kociewskiego. Zadanie to obejmuje trzy elementy, prowadzenie archiwum, organizacja XIX konkursu na najciekawszą pracę licencjacką i magisterską na temat Starogardu i Kociewia oraz organizację XXV Konkursu Publicystycznego im. Edmunda Falkowskiego.

XVIII Koncert Wiosenny

Stowarzyszenie Artystyczne Pro na organizację XVIII już Koncertu Wiosennego, który odbędzie się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego. To koncert muzyki poważnej promujący muzykę pianistyczną i kameralną.

Przygotowanie i realizacja programów poetyckich w nurcie poezji śpiewanej

Stowarzyszenie Działań Teatralnych przygotuje i zrealizuje 6 programów poetyckich w nurcie poezji śpiewanej i piosenki literackiej. Stowarzyszenie czuwa nad pracą Teatru Kuźnia Bracka, który w tym roku obchodzi 21 rok swojej pracy.

Masujemy dźwiękami – koncert relaksacyjny

Fundacja uWAŻNI otrzymała dofinansowanie na organizację koncertu relaksacyjnego „Masujemy dźwiękami”. Skierowany on będzie do dorosłych, seniorów i dzieci powyżej 7 roku życia. Jego celem jest pokazanie mieszkańcom jaki wpływ ma na człowieka muzyka relaksacyjna. Pomysłodawcy współpracują z uzdolnionymi i pełnymi pasji muzykoterapeutami, którzy mają doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem oraz dźwiękiem i chętnie dzielą się swoim talentem.

Cykl warsztatów graficzno-introligatorskich

Fundacja Równa Sztuka zorganizuje cykl warsztatów graficzno-introligatorskich. To inicjatywa skierowana do młodzieży licealnej. W ramach projektu uczestnicy warsztatów stworzą grafiki w tematyce linorytu oraz dowiedzą się, jak uszyć własnoręcznie notes a następnie odbić na nim swój linoryt. Inspiracją do stworzenia grafik będzie architektura Starogardu Gdańskiego. Cykl warsztatów odbędzie się we Wspólnej Pracowni – przestrzeni otwartej dla młodzieży, która chce rozwijać swoją kreatywność.

VI Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej na Kociewiu

Fundacja Promocji Sztuki im. F. Nowowiejskiego zorganizuje VI Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej. Odbędą się one w wybranych kościołach miasta i powiatu. W ubiegłych edycjach brali w nich udział artyści z Polski, Rosji, Niemiec oraz Australii. Ideą koncertów jest propagowanie kultury wśród mieszkańców Starogardu i powiatu, którzy mają utrudniony dostęp do dóbr kultury. Koncerty organowe będą wzbogacone o muzykę kameralną i improwizowaną.

Muzyka rozwija – XI warsztaty gospel

Parafialny Zespół Caritas przy parafii Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim zorganizuje warsztaty pn. „Muzyka rozwija – XI warsztaty gospel”. To kontynuacja koncertów organizowanych cyklicznie od 2012 roku. Impreza corocznie miała charakter międzypokoleniowy. Warsztaty instrumentalno-wokalne prowadzone będą pod kierunkiem znanych w Polsce i na świecie wybitnych ekspertów w dziedzinie muzyki gospel. W ich ramach, uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności wokalne. Na zakończenie odbędzie się koncert dla mieszkańców naszego miasta.

Starogardzki Szlak Społeczny

Stowarzyszenie „Pozytywni” otrzymało wsparcie na Starogardzki Szlak Społeczny zorganizowany w formie questu. To gra miejska oparta o aplikację mobilną lub klasycznie drukowana instrukcję w której drużyny za pomocą rymowanych zagadek odwiedzają kolejne punkty i odpowiadając na pytania są kierowani do kolejnych stacji a finalnie do ukrytego „skarbu”. Skarb stanowi skrytka, w której ukryta jest pieczątka oraz rejestr – elementy gry ogólnopolskiej w której questowicze odwiedzają najciekawsze miejsca w Polsce.