Program Starogardzka Karta Dużej Rodziny

Szanowny Przedsiębiorco!
Chcesz promować rodziny wielodzietne w Starogardzie Gdańskim?
Dbasz o rozwój naszego miasta?
Chcesz wykreować pozytywny wizerunek swojej firmy?
Przystąp do Programu „Starogardzka Karta Dużej Rodziny”!
Zapraszam Państwa do przyłączenia się do Programu przyjętego Uchwałą z dnia 24 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu „Starogardzka Karta Dużej Rodziny”. Celem Programu jest promocja modelu rodzin wielodzietnych, kształtowanie ich pozytywnego wizerunku oraz zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej, sportowej
i rekreacyjnej, a także innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach.
Szanowni Państwo, chcę zwrócić Waszą uwagę na ten Program i zaprosić do jego wspólnej realizacji. Przystąpienie do Programu „Starogardzka Karta Dużej Rodziny” pozwoli Wam zyskać nowych i stałych klientów, a także wykreować pozytywny wizerunek firmy. Chcę prosić Państwa o zaproponowanie rodzinom wielodzietnym stałych ulg i zniżek na oferowane przez Was produkty i usługi.
Aby stać się partnerem Programu wystarczy złożyć w Biurze Obsługi Klienta
w Urzędzie Miasta Starogard Gdański formularz wniosku, w którym określicie Państwo wielkość proponowanych zniżek, zakres towarów i usług nimi objętych. Na jego podstawie Państwa propozycja znajdzie się w katalogu instytucji i firm uczestniczących w programie
i zamieszczonym na stronie internetowej www.starogard.pl, a Państwu dostarczone zostaną materiały do oznakowania miejsca przyjaznego rodzinom posiadającym troje i więcej dzieci.
Uprzejmie informuję, że będziecie Państwo mogli umieszczać we wszystkich wydawanych przez siebie nośnikach reklamowych i stronach internetowych informację
o udziale w Programie „Starogardzka Karta Dużej Rodziny”.
Mam nadzieję, że dzięki Programowi i naszym wspólnym działaniom będziemy rozszerzać ofertę wzmacniającą kondycję starogardzkich rodzin, a tym samym zwiększać potencjał rozwojowy miasta.

Z wyrazami szacunku
Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Starogard Gdański, 30 czerwca 2015 r.
Koordynator Programu „Starogardzka Karta Dużej Rodziny” – Urząd Miasta, Wydział Spraw Społecznych, tel. 58 530 60 78, e mail: wss.@um.starogard.pl

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl