LXIX Sesja Rady Miasta

LXIX Sesja Rady Miasta odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 12:00 w sali 102 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad

1. Otwarcie LXIX sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
6. Raport o stanie Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2023 rok:
1) debata;
2) dyskusja;
3) przedstawienie stanowisk klubów radnych;
4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Starogard Gdański wotum zaufania.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2023 rok.
8. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2023 rok.
9. Dyskusja – stanowiska klubów radnych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2023 rok;
2) udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Gminy Miejskiej Starogard Gdański z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2024 rok (zmiana 2):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Kultury i Promocji Miasta, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2024-2037 (zmiana 2):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 24/41, 24/46, 24/43, 24/44, 24/39, 24/40, części działki nr 24/42 obr. 19 i części działki nr 103 obr. 20, położonych w rejonie ulicy Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim – dla działki nr 502/3 obr. 19:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starogardzie Gdańskim dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych oraz Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Kościół parafialny pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych oraz Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Szwadron Kawalerii 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budynek dawnego Kasyna Oficerskiego 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych oraz Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
18. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
19. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
20. Zakończenie obrad LXIX sesji Rady Miasta.