I Sesja Rady Miasta IX kadencji

I Sesja Rady Miasta Starogard Gdański IX kadencji odbędzie się w dniu 2 maja 2024 r. o godz. 10:00 w sali nr 102 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
3. Ślubowanie Radnych.
4. Wybór Przewodniczącego.
5. Wybór Zastępcy/Zastępców Przewodniczącego.
6. Ślubowanie Prezydenta Miasta.
7. Zakończenie obrad Sesji.