Starogard też może być smart

Mamy szansę jeszcze bardziej poprawić jakość życia w naszym mieście. Zachęcamy do przesyłania propozycji, które przyczynią się do stworzenia inteligentnego Starogardu, w którym wszyscy będziemy mogli korzystać z nowatorskich rozwiązań technologicznych.

Do 29 września można zgłaszać przedsięwzięcia przygotowujące do wdrożenia w Starogardzie Gdańskim nowatorskich i pilotażowych rozwiązań technologicznych, a także innowacji społecznych.

Pomysły mieszkańców będą inspiracją do napisania projektu w ramach programu Ministerstwa Rozwoju pn.: „Human Smart Cities”. Zakłada on kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponoszą także mieszkańcy. Biorą oni w ten sposób aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o miejscu, gdzie mieszkają.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna: https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/wydarzenia/konkurs-dla-samorzadow-human-smart-cities-inteligentne-miasta-wspoltworzone-przez-mieszkancow/

Propozycje prosimy kierować na adres: wig@um.starogard.pl 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl