Stan realizacji

PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Lp. Nazwa Opis propozycji zadania Planowany koszt zadania wynikający z wniosku Realizator Stan realizacji zadania
1 Rolkowisko i boisko Budowa toru rolkowego o nawierzchni bitumicznej. Budowa boiska do piłki plażowej. Remont istniejącej bieżni. Mała architektura – stoliki ławkami, stojak na rowery. Oświetlenie parkowe. 235 000 WTI 1) Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.
2) Wyłoniono Wykonawcę z postępowania przetargowego i podpisano umowę na realizację. Wykonawca oczekuje na dostawę części urządzeń. Zaawansowanie prac ok. 50%.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania to czerwiec 2016.
2 W zdrowym ciele zdrowy duch – siłownia na otwartym powietrzu Montaż urzadzeń siłowni zewnętrznej – 10 szt, nawierzchnia poliuretanowa – 100 m2, ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci 93 932 WTI 1)Przyjęto założenia zagospodarowania terenu i opracowano koncepcję.
2) Wyłoniono Wykonawcę z postępowania przetargowego i podpisano umowę na realizację. Wykonawca oczekuje na zamówiony sprzęt. Zaawansowanie prac ok. 50%.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania to czerwiec 2016r.
3 Budowa placu zabaw Akademia Fiku-Miku Budowa placu zabaw z uwzględnieniem zestawu dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, silownia zewnętrzna, zestaw do ćwiczeń sportowych, wymiana ogrodzenia, oswietlenie i monitoring, nawierzchnia bezpieczna 235 000 WTI 1) Przygotowano wstępną koncepcję zagospodarowania terenu.
2)Ogłoszono postępowanie przetargowe – wyłoniono Wykonawcę. Umowa na realizację prac w przygotowaniu.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania to lipiec 2016r.
4 Utwardzenie płytami betonowymi ulicy Heweliusza Zadanie polega na utwardzeniu nawierzchni ulicy płytami drogowymi pełnymi o szerokości 3,00 m na dwóch odcinkach: : odcinek podstawowy od ul. Rolnej długości 450 m oraz oraz droga dojazdowa w kierunku posesji 3a długości 50m. 235 000 WTI zrealizowane