Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok.
Link: http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20166.html

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl