Ostateczna lista dróg do utwardzenia

Po konsultacjach z mieszkańcami publikujemy ostateczną listę rankingową ulic przewidzianych do utwardzenia płytami Yomb w 2020 r.

Wniesione uwagi dotyczyły ul. Wicka Rogali, Wiśniowej oraz sięgaczy przy ul. Derdowskiego. W znacznej większości uwagi były uzasadnione i zostały uwzględnione, jednak nie wpłynęło to na zmianę kolejności ulic przewidzianych do utwardzenia w 2020 r.

W tym roku w pierwszej kolejności Miasto dokończy utwardzanie sięgaczy przy ul. Druha Grzybka, Sucharskiego oraz końcowy odcinek ul. Kalinowskiego. Przewiduje się również utwardzenie kolejnych ośmiu ulic z listy tj.: Wyszyńskiego, Mickiewicza, Obrońców Poczty Gdańskiej, Majowej, Kolejowej (sięgacz), Leśnej, Topolowej oraz Rolnej. Łącznie w bieżącym roku zostanie utwardzonych około 4,5 km dróg gruntowych.

W ulicy Leśnej oraz Rolnej na skrajnych pasach zostaną ułożone płyty rowerowe. Takie rozwiązanie przyjęto w ubiegłym roku w ul. Hermanowskiej i Świętojańskiej.

Przypominamy, że lista jest corocznie weryfikowana i wpływ na zmianę kolejności, oprócz kryteriów przyjętych w programie, może mieć również wzrost cen. Może to oznaczać, że np. z zaplanowanych w roku 2021 sześciu ulic do utwardzenia wykonanych zostanie tylko pięć, bo koszt utwardzenia 1m2 wyniesie więcej niż zakładany obecnie.

Małgorzata Rogala

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl