Budżet Obywatelski. Zgłoś projekt! Zmień swoją okolicę!

Rozpoczyna się szósta edycja starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego. To dla mieszkańców kolejna szansa na zmianę najbliższej okolicy. Od 29 kwietnia starogardzianie mogą zgłaszać własne pomysły na zagospodarowanie terenu wokół swoich ulic i osiedli. Wnioski można składać do 17 maja.

Budżet obywatelski to część budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański przeznaczony do dyspozycji mieszkańców. Podobnie jak w latach poprzednich do wydania na 2020 rok jest milion złotych, w tym 930 tys. zł na projekty infrastrukturalne i społeczne oraz 60 tys. zł na pomysły w ramach inicjatywy lokalnej. Na rezerwę Budżetu Obywatelskiego w celu ewentualnego zwiększenia kwoty na Projekt Inwestycyjny po postępowaniu przetargowym przypisuje się kwotę 10.000 złotych.

Maksymalna kwota dla jednego projektu infrastrukturalnego to 210 tys. zł, a społeczny nie może przekroczyć 30 tys. zł. Wszystkie wnioski będą rywalizowały miedzy sobą i wygrają te, które zdobędą najwięcej głosów. Może zdarzyć się tak, że w jednej dzielnicy zrealizowane będą dwa albo więcej pomysłów.

Projekty inwestycyjne finansowane z Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane na terenie jednostek organizacyjnych Gminy. Nie można też zgłaszać projektów zawierających wyłącznie dokumentację techniczną. Wyłączone z głosowania są również projekty, które przewidziane są do sfinansowania przez Gminę z innych źródeł.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Pełnomocnik prezydenta miasta ds Organizacji Pozarządowych Sylwia Ossowska – tel. 881 200 480

Jak złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy w Starogardzie Gdańskim. Wnioski należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pok. 01) w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański lub drogą elektroniczną na stronie https://bo.starogard.pl/zglos-projekt. Wydrukowany formularz wniosku wraz z listą osób popierających projekt (min. 15 osób) wnioskodawca składa w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. W przypadku zgłaszania wniosku drogą elektroniczną listę poparcia należy zeskanować i przesłać na adres bo@um.starogard.pl.

Wnioski można składać od 29 kwietnia do 17 maja.

Wszystkie zasady szóstej edycji budżetu obywatelskiego – również formularz wniosku znaleźć można na stronie https://bo.starogard.pl

Zaraz pierwszego dnia po zakończeniu zbierania wniosków, pracę rozpocznie zespół ds. opiniowania. Głosowanie nad projektami odbędzie się w terminie 17 – 30 czerwca 2019 roku.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl