Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Informujemy, że od 12 lutego 2018 r. do 2 marca 2018 r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w placówkach, do których uczęszczają na rok szkolny 2018/2019. Po tym terminie, od 12 marca 2018 r. rozpocznie się nabór na wolne miejsca w przedszkolach publicznych oraz w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

W celu usprawnienia działań związanych z procesem rekrutacji nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wspomagany jest elektronicznie wobec czego, aby zapisać dziecko do placówki należy wypełnić wniosek, który można znaleźć na stronie www.starogardgdanski.przedszkola.vnabor.pl lub pobrać na stronach internetowych każdego publicznego przedszkola oraz szkoły z oddziałami przedszkolnymi.

Druk wniosku wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w terminie od 12 marca 2018 r. od godz. 9:00 do 30 marca 2018 r. do godz. 15:00. W dniu 20 kwietnia br. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych do placówek.

Następnie, w terminie od 23 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r. rodzice powinni złożyć pisemne oświadczenie – potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego zostało ono zakwalifikowane. W dniu 7 maja 2018 r. zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych do przedszkoli/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W razie pytań związanych z procesem naboru, należy skontaktować się z właściwą placówką lub Wydziałem Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Starogard Gdański tel. (58) 530-60-98.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl