Spotkanie informacyjne dla mieszkańców

BudzetObywatelsk16i-spotkanie

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl