Spotkanie informacyjne dla mieszkańców

BudzetObywatelsk16i-spotkanie

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl