Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na dany rok kalendarzowy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o zasięgu lokalnym i młodzieżowym. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty wynikające z zadań własnych gminy, zlokalizowane na nieruchomościach gminy, które będą możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2015. Miasto zostało podzielone na 4 rejony. Każdemu z czterech rejonów miasta została przypisana taka sama kwota. Koszt zgłoszonego projektu infrastrukturalnego nie może przekraczać kwoty 200.000,00 PLN, a projektu społecznego nie może przekraczać kwoty 25.000,00 PLN.  W przypadku projektów młodzieżowych łączna kwota opiewać może na kwotę 100.000,00 PLN.  Do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów w głosowaniu powszechnym, aż do wyczerpania puli środków finansowych w danym rejonie przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

ilustracja

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty o charakterze:
1) lokalnym, które dotyczą realizacji potrzeb mieszkańców jednego z czterech rejonów miasta i są zlokalizowane wyłącznie w danym rejonie;
2) młodzieżowy tj. zadania służące młodzieży całego miasta, co oznacza, że dotyczą one realizacji potrzeb młodych mieszkańców więcej niż jednego rejonu miasta, wykazują ponadlokalne znaczenie i korzyści społeczne.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta przewidziane na realizację Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański dla projektów lokalnych oraz młodzieżowych na 2015r. wynoszą: 900 tys. zł na projekty lokalne i 100 tys. zł na projekty młodzieżowe.

Od 2 lutego  bliższych informacji możecie Państwo uzyskać w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, w pok. 130, pod nr. tel. 58 530 61 05.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać z Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.
ilustracja

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl