Masz szansę na zmianę swojego otoczenia

Mieszkańcy Starogardu, którzy przyszli na spotkanie informacyjne w sprawie drugiego budżetu obywatelskiego, pobrali pierwsze formularze do zgłaszania projektów.

Ty wybierasz Ty decydujesz

Formularze dostępne są na naszej stronie internetowej www.starogard.pl w zakładce Budżet Obywatelski „zgłoś projekt” oraz w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Klienta, pok. 01.

Projekty można składać w terminie od 1 do 14 października 2015 roku w Biurze Obsługi Klienta, w Urzędzie Miasta, pok. 01.

Korzystaj z pomocy urzędników

Te podstawowe informacje zastępca prezydenta miasta Maciej Kalinowski przekazał mieszkańcom podczas spotkania informacyjnego w dniu 16 września. Przypomniał również najważniejsze zmiany wprowadzone do regulaminu budżetu obywatelskiego. M.in. nie można zgłaszać projektów, które dotyczą wyłącznie opracowania dokumentacji technicznych oraz takich, które są przewidziane przez Gminę Miejską Starogard Gdański do realizacji z udziałem środków zewnętrznych. Ważną dla mieszkańców zmianą – podkreślił wiceprezydent – jest możliwość uzupełniania braków w projektach ( co zgodnie z harmonogramem budżetu jest zaplanowane między 20 a 30 października) oraz możliwość wycofania projektów (do 5 dni roboczych od ogłoszenia wstępnej listy projektów, czyli od 2 do 6 listopada). Istotną dla wnioskodawców zmianą jest też to, że losowanie numerów oraz ogłoszenie ostatecznej listy projektów odbędzie się publicznie, a głosowanie, które będzie w tym roku bezpośrednie, potrwa dwa tygodnie.

Na pytanie mieszkanki Starogardu – czy kosztorys załączony do projektu musi być przygotowany profesjonalnie przez specjalistów – wiceprezydent odpowiedział: nie, nie musi być. Wystarczy szacunkowe określenie kosztów zadania i jeszcze raz zachęcił do korzystania z pomocy pracowników Urzędu przy opracowywaniu projektów.

Pomocy przy wypełnianiu formularzy udzielać będzie pracownik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego Anna Prądzińska pok. 105, tel. 58 530 6066.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl