Kazimierz Deyna

Przeglądaj

Archiwa

zdjęcie

Seniorzy na start

300 seniorów z 14-tu gminnych kół emeryckich i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyło w XI Spartakiadzie Emerytów, Rencistów