Zdobądź 50 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji

Trwa nabór wniosków do projektu “Innowator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra”- Usługi opiekuńcze dla osób zależnych. Można zdobyć 50 tysięcy zł bezzwrotnej dotacji na opracowanie innowacyjnego narzędzia, metody lub rozwiązania dotyczącego usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Grupą docelową Projektu są odbiorcy i użytkownicy nowych rozwiązań, tj. osoby zależne wraz z opiekunami, w szczególności: opiekunowie osób z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności z życia społecznego i obywatelskiego oraz opiekunowie osób starszych.

Projekt wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Projektu jest wsparcie procesu inkubacji 45 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych z terenu całej Polski, z których min. 20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 12.2018 r.

Pierwszy nabór trwa do 30.09.2016 r.

Więcej informacji na:  http://inkubatorwielkichjutra.pl/

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl