Wyniki konkursu dla niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że w wyniku ogłoszonego zarządzeniem nr 297/07/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019” wyłoniono do realizacji w/w zadania Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pluszowy Miś”, ul. Gdańska 7/1, 83-200 Starogard Gdański. Organem prowadzącym jest Pani Martyna Bunikowska. Liczba miejsc dostępnych dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański wyniosła 25.

Małgorzata Rogala

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl