Starogardzianie złożyli swoje wnioski do budżetu obywatelskiego 2016 r.

W środę 14 października o godz. 17 minął termin składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2016 r. Wpłynęło 15 wniosków.


Plac zabaw, budowa progów zwalniających, remont ulicy, boisko osiedlowe, wiata przystankowa, ścieżka rowerowa czy serwis dla rowerów to tylko przykłady tematów, które mieszkańcy mogli zgłosić do budżetu obywatelskiego.

W tym roku zgłoszono mniej projektów niż w roku ubiegłym, natomiast widać, że są one lepiej przemyślane i przygotowane. Największym zainteresowaniem cieszą się projekty związane z rekreacją i zagospodarowaniem terenów zielonych – zaproponowano 8 projektów w tej tematyce. Na drugim miejscu są remonty dróg i bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz nasi „milusińscy”. Mieszkańcy dostrzegli potrzebę zadbania o potrzeby zwierząt w mieście. Aktywnością wykazali się również rowerzyści, którzy zgłosili ciekawy projekt. Liderem wśród zgłaszających jest rejon nr 3. Mieszkańcy m.in. al. Jana Pawła II, al. Niepodległości, ul. Lubichowskiej, Osiedla 60-lecia, Odzyskania Niepodległości czy Kopernika zgłosili 7 wniosków na łączną kwotę 726 545,87 zł. Zarówno z rejonu pierwszego jak i drugiego o realizację rywalizować będą po 3 wnioski – każdy na sumę ponad 200 tys. zł. W rejonie czwartym zgłoszono najmniej, bo tylko dwa wnioski. Potrzeby w tym rejonie mieszkańcy oszacowali na łączną kwotę 463 850 zł.

O tym ile ostatecznie wniosków zostanie zakwalifikowanych do głosowania zadecyduje Zespół do spraw Opiniowania. Do 30 października Zespół zweryfikuje wszystkie zgłoszone projekty pod względem formalnym i merytorycznym. 31 października ogłosi wstępną listę projektów. Wstępną – ponieważ od 2 do 6 listopada wnioskodawcy mogą wycofać swój wniosek. Ostateczna lista projektów zostanie ogłoszona 9 listopada. Tego dnia rozlosowane zostaną również numery dla każdego zadania, na które w dniach 16-29 listopada mieszkańcy Starogardu będą głosować.
Dla przypomnienia podajemy pełny harmonogram działań.

• 15 – 30 października 2015 r. – weryfikacja formalno-prawna i gospodarności propozycji przez Zespół ds. Opiniowania
• 20 – 30 października 2015 r. – uzupełnianie braków formalno-prawnych formularzy zgłoszeniowych przez wnioskodawców
• 31 października 2015 r. – ogłoszenie wstępnej listy projektów
• 02 – 06 listopada 2015 r. – możliwość wycofania projektu przez wnioskodawcę
• 09 listopada 2015 r. – losowanie numerów i ogłoszenie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie
• 16 – 29 listopada 2015 r. – głosowanie nad propozycjami
• 14 grudnia 2015 r. – ogłoszenie listy wybranych projektów

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl