Kategoria: General Spotkanie z kierownikami miejskich zakładów opieki zdrowotnej

30-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl