Kalendarz

3 lipca 2010 roku
STAROGARD GD.
sesja popularnonaukowa pod hasłem KULTURA KOCIEWIA przed południem
Jarmark Kociewski po południu


9 października 2010 roku
ŚWIECIE
konferencja popularnonaukowa pod hasłem EDUKACJA REGIONALNA


16 października 2010 roku
SUBKOWY
sympozjum kulinarne „O jeściu na Kociewiu”