ENERGA z energią rozpoczęła pracę w Starogardzie

Punkt Obsługi Przyłączeń (POP) znowu w Starogardzie. Teraz mieszkańcy mogą załatwiać sprawy związane z instalacją nowych przyłączy na miejscu w dawnej siedzibie firmy przy ul. Pelplińskiej. Już dzisiaj 1 lutego br. nowo otwarty oddział dystrybucji odwiedzili pierwsi klienci. POP otworzył Dyrektor Generalny Oddziału w Gdańsku Adam Wilanowski, rozpoczynając tym samym nowy etap współpracy Miasta z Energą Operator.

Mieszkańcy Starogardu od 1 lutego br. mogą zgłaszać swoje potrzeby, dotyczące przyłączy, do nowo otwartego POP w dawnym budynku ENERGI przy ul. Pelplińskiej. Pracownicy Energa Operator przyjmują m.in. wnioski o nowe przyłącze, zwiększenie mocy, rozdział instalacji, zmianę sposobu zasilania oraz zakładanie zasilania tymczasowego.

Punkt Obsługi Przyłączeń Energa Operator w Starogardzie Gdańskim

– W Punkcie zajmujemy się wyłącznie przyłączami – poinformował Marcin Schmidt, pracownik starogardzkiego działu Energa Operator. – Wszystkie indywidualne awarie mieszkańcy muszą zgłaszać do sprzedawcy energii lub na Pogotowie Energetyczne. Nasze interwencje ograniczają się wyłącznie do instalowania przyłączy, usuwania kolizji i awarii masowych.

Punkt jest czynny w dni powszednie od godz. 7.00 do 15.00 z wyjątkiem wtorku, gdy otwarty jest od godz. 8.00 do godz. 16.00. Można kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer 801 404 404 lub mailowo pisząc na adres: PR_starogard@energa.pl

Marcin Szmidt pracownik POP w Starogardzie Gdańskim

Podczas uroczystości otwarcia Rejonu Dystrybucji i Punktu Obsługi Przyłączy przy ul. Pelplińskiej w Starogardzie Gdańskim Adam Wilanowski Dyrektor Generalny Oddziału Grupy ENERGA w Gdańsku podziękował władzom Starogardu, zarządowi Grupy ENERGA oraz władzom państwowym za ogromne wsparcie w reaktywowaniu dawnych Rejonów Dystrybucji Energii .

Adam Wilanowski Dyrektor Generalny Oddziału Grupy ENERGA w Gdańsku

– Odtworzenie zlikwidowanego w 2013 roku Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdańskim było moim pierwszym celem jako Dyrektora Generalnego – powiedział Adam Wilanowski. – Zgodnie z przyjętą strategią Grupa ENERGA S.A. chce wzmocnić swoją pozycję lidera na rynku dystrybucji. Uruchomienie z powrotem w Starogardzie POP to pewny krok w tym kierunku. Chcemy być bliżej ludzi i ich problemów. Zależało nam na tym, aby ułatwić użytkownikom kontakt z Operatorem, skrócić drogę dojazdu do obsługiwanych miejscowości, a firmie otworzyć nowe możliwości inwestowania na obszarze powiatu starogardzkiego.

Prezydent Janusz Stankowiak w imieniu władz samorządowych podziękował i pogratulował Zarządowi

Janusz Stankowiak Prezydent Miasta Starogard Gdański

ENERGI decyzji o powrocie dystrybucji do Starogardu. Wyraził uznanie dla przyjętej przez Spółkę strategii, która skraca dystans pomiędzy firmą a użytkownikiem i w planach w pierwszej kolejności uwzględnia swoje dawne obszary działania. – Mam nadzieję, że to jest pierwszy krok owocnej współpracy Grupy Energa z Miastem dla dobra i rozwoju lokalnej społeczności – zakończył prezydent.

Podziękowania i gratulacje złożyli również obecni na uroczystości minister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński oraz poseł na Sejm RP Jan Kilian. Wspólnie z dyrektorem Biura Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców Edwardem Sobieckim wręczyli wiceprezes Grupy Energa S.A. Marioli Annie Zmudzińskiej oraz prezesowi Energa Operator Piotrowi Dorawa symboliczną statuetkę – wyraz uznania 180 pracodawców zrzeszonych w SKB-ZP dla pracy ENERGI na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Kazimierz Smoliński minister infrastruktury i budownictwa i Jan Kilian poseł na Sejm RP wręczają statuetkę SKB – ZP wiceprezes Grupy Energa S.A. Marioli Annie Zmudzińskiej oraz prezesowi Energa Operator Piotrowi Dorawa

Na zakończenie ksiądz prałat Kazimierz Wojciechowski kapelan energetyków oraz ksiądz kanonik Andrzej Szopiński ekonom Diecezji Pelplińskiej poświęcili tablicę im. Maksymiliana Kolbego patrona energetyków oraz odmówili wspólną modlitwę w intencji pracowników Rejonu.

W uroczystości otwarcia starogardzkiego Rejonu Dystrybucji oraz Punktu Obsługi Przyłączy, który odbył się 1 lutego br. przy ul. Pelplińskiej uczestniczyli: minister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński, wiceprezes Grupy Energia S.A. Mariola Anna Zmudzińska, poseł na Sejm Jan Kilian, prezesi Energa Operator Piotr Dorawa i Krzysztof Bączyk. przedstawiciele Rady Nadzorczej, władze miasta i gminy, dostojnicy kościelni oraz przedstawiciele spółek powiązanych z Energą Operatorem i Grupą Energa, pracownicy starogardzkiego Rejonu Dystrybucji oraz przedstawiciele Starogardzkiego Klubu Biznesu Związku Pracodawców i Związków Zawodowych „Solidarnośc”.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl