Kazimierz Deyna

Przeglądaj

Nieruchomość przy ulicy Derdowskiego i Granicznej

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie szeregowej z funkcją usługową
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z funkcją usługową
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej
W OFERCIE 8 NIERUCHOMOŚCI

Położenie:
Oferowane nieruchomości gruntowe położone są przy ulicy Derdowskiego w jednym, zwartym, wydłużonym kompleksie, na północ od oddalonego o 2,5 km centrum miasta, pomiędzy ulicami Gdańską i Skarszewską. Sąsiedztwo kompleksu od strony północno-zachodniej to budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, od części strony południowo-zachodniej oraz północno-wschodniej kompleks sąsiaduje z terenami użytkowanymi rolniczo. Dojazd do poszczególnych działek zapewniony jest od ulicy Derdowskiego, poprzez utwardzoną drogę dojazdową – ul. Graniczna.

Przeznaczenie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren  zarezerwowany jest  pod zabudowę mieszkaniową  szeregową i wolnostojącą. W zabudowie wolnostojącej funkcję usługową dopuszcza się w działkach: 187/33 i 187/44, natomiast w zabudowie szeregowej funkcję usługową dopuszcza się w działkach nr: 187/27, 187/28, 187/29, 187/34, 187/35, 187/43, z czego działka nr 187/43, o powierzchni 2757 m², przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie szeregowym, której integralną część stanowić mogą, zlokalizowane wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych i dostępne dla klientów z bezpośrednio przyległego terenu publicznego, pomieszczenia przeznaczone do wykonywania funkcji usługowej.

Powierzchnia działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie szeregowej:
działka nr 187/27:  564 m²
działka nr 187/28:  459 m²
działka nr 187/29:  410 m²
działka nr 187/34:  420 m²
działka nr 187/35:  425 m²
działka nr 187/43: 2757 m²

Powierzchnia działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wolnostojące:
działka nr 187/33:  834 m²
działka nr 187/44:  769 m²

Charakterystyka:
Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, o zróżnicowanej powierzchni terenu.

Własność:
Gmina Miejska Starogard Gdański

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony

Księga wieczysta:
nr 34706

Połączenia transportowe:
Odległość od dróg krajowych:
nr 22 – ok. 1,5k m
autostrada A1 – ok. 16 km
odległość od najbliższej stacji kolejowej – ok.1,5 km
odległość od dworca autobusowego PKS- ok. 1,5 km
odległość od portu lotniczego – ok. 55 km
odległość od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej –  ok. 100 m

Istniejąca infrastruktura:
Działki wyposażone w sieć:
kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wodociągową,
elektryczną,
gazową.

image_pdfimage_print