RPO WP

Opis projektu „Widzę, doświadczam, rozumiem” Projekt zakłada kompleksowe wsparcie wszystkich szkół i organizację zajęć w okresie od 01/2017 do 07/2018. Skierowany jest on do 2 grup docelowych: 4994 UCZNIÓW i 190 NAUCZYCIELI. I) ZAJĘCIA W SZKOŁACH GIMNZAJALNYCH: 1)poradnictwo zawodowe dla uczniów klas II gimnazjów, proporcjonalnie do liczby uczniów zagrożonych wcześniejszym wypadnięciem z systemu edukacji liczby … Czytaj dalej RPO WP