Udział w VII Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach

Udział w VII Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl