Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni w rejonie ul. Powstańców Warszawskich

Zapraszamy do zapoznania się z ostateczną wersją koncepcji zagospodarowania terenów zieleni, rozciągających się od ul. Powstańców Warszawskich aż do ul. Korytybskiej, która została częściowo zmieniona na skutek zgłaszanych uwag i wniosków w ramach konsultacji społecznych, toczących się w dniach od 30.10.2023r. do 15.11.2023r.

Wszystkim zainteresowanym bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Liczne uwagi i spostrzeżenia pozwoliły na wypracowanie lepszych rozwiązań zagospodarowania tej przestrzeni.
Ponadto, do materiałów projektowych dołączono protokół ze spotkania w ramach konsultacji, które odbyło się 8 listopada 2023 roku.

koncepcja_zagospodarowania_stg_boh_getta_2_3

koncepcja_zagospodarowania_stg_boh_getta_3_3

opis_koncepcja_boh_getta

protokol ze spotkania 8.11.2023