Nagrody dla starogardzian

Wierzyczanka

  „Wierzyczanka” to statuetka, którą honorowane są osoby lub instytucje działające w sferze kultury, gospodarki i inicjatyw społecznych.

  Statuetka wzorowana jest na rzeźbie pomnika „Wierzycy” dłuta prof. Smolany, który od lat znajduje się w parku miejskim. „Wierzyczanka” zaprojektowana została przez Józefa Olszynkę. Pierwsze statuetki zostały wykonane w starogardzkiej firmie „Glaspol”. Od 2011 roku wręczane są szklane rzeźby wykonane w hucie szkła „Wiktoria”.

 „Wierzyczankę” można otrzymać za całokształt działalności lub za szczególne osiągnięcia w danej dziedzinie, w danym roku.

LAUREACI

w dziedzinie gospodarki:

– 1999 – Ewa Sulewska – prezes Connecto Alphabet Poland
– 2000 – Grażyna i Janusz Paturalscy – właściciele Zakładu Produkcyjnego „Pakmet”
– 2001 – Cech Rzemiosł Różnych
– 2002 – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Starogardzie Gdańskim
– 2003 – Renata i Ryszard Adamowscy – właściciele Firmy Adamowscy sp. z o.o. Koncesjoner Renault
– 2004 – Spółdzielnia Inwalidów „Pomorzanka” w Starogardzie Gdańskim
– 2005 – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „Pestar”
– 2006 – Grzegorz Rozmus – Przedsiebiorstwo Budowy Dróg S.A.
– 2007 – Zakład Wyrobów Metalowych „RESTAL”
– 2008 – PSS Społem, Mariusz Popławski
– 2009 – FAMOS Fabryka Mebli Okrętowych
– 2010 – Destylarnia SOBIESKI S.A.

– 2011 – BROKER Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe

w dziedzinie kultury:

– 1999 –  Elżbieta Waśkowska – prezes Stowarzyszenia Miłośników Kultury Francuskiej
– 2000 – Ryszard Szwoch – starogardzki literat i dziejopisarz, Bernard Janowicz – kociewski bajkopisarz, Antoni Górski – „Wasz Kaźmirz”
– 2001 – Galeria „A” Starogardzkiego Centrum Kultury
– 2002 – Sławomir Hoduń
– 2003 – Zespół City Noise
– 2004 – Dorota Jabłońska-Mazurek, Tadeusz Kubiszewski
– 2005 – Andrzej Grzyb, Jan Majewski
– 2006 – Kuźnia Bracka, Regina Matuszewska
– 2007 – Remigiusz Grzela
– 2008 – Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Jazzowej „Jazz Fan Club”, Janina i Zbigniew Domachowscy
– 2009 – Familia HP czyli rodziny Hoduniów i Piskorskich
– 2010 – Andrzej Błażyński

– 2011 – Mirosław Kalkowski i Roman Preising

w dziedzinie inicjatyw społecznych:

– 1999 – Gabriela Piątek – przewodnicząca starogardzkiego koła Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
– 2000 – Maria Kłos – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
– 2001 – Piotr Falkowski – harcerz i społecznik
– 2002 – Ochotnicza Straż Pożarna w Starogardzie Gdańskim
– 2003 – Ks. Józef Pick
– 2004 – Klub Jeździecki „Stado” w Starogardzie Gdańskim
– 2005 – Komitet Organizacyjny 125-lecia Ogólniaka
– 2006 – Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej”
– 2007 – Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
– 2008 – Polpharma
– 2009 – Alina Jeleń, Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia
– 2010 – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów o/Starogard Gd.

– 2011 – Uniwersytet Trzeciego Wieku S-CENTRUM

  Do zgłaszania kandydatów do „Wierzyczanki” uprawnieni są pracodawcy, organizacje pozarządowe, indywidualni artyści twórcy, Komisje Rady Miasta Starogard Gdański oraz członkowie Zespołów Nominujących.

Grand Hillerod 2011

 Nagroda Grand Hillerod przyznawana jest od 1999 roku w ramach grandu otrzymanego od władz miasta partnerskiego Hillerod w Danii z funduszu Burmistrza Miasta Hillerod.

 Wyróżnienie to przyznawane jest młodemu starogardzianinowi, który nie ukończył 25 roku życia, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury lub sztuki.

 Wśród zgłoszonych kandydatur, a zgłoszeń mogą dokonywać Rady Pedagogiczne szkół, organizacje i stowarzyszenia oraz instytucje kultury, wyboru dokonuje Komisja Edukacji Rady Miasta Starogard Gdański.

 Nagroda pieniężna Grand Hillerod uroczyście wręczana jest podczas Dni Starogardu.

 Dotychczasowi laureaci nagrody Grand Hillerod :
– 1999 – Remigiusz Grzela
– 2000 – Andrzej Krawczyk
– 2001 – Michał Lenz
– 2002 – Julian Pokay
– 2003 – Tomasz Gabryniewski
– 2004 – Patryk Zaremba
– 2005 – Marcin Skrzypczak
– 2007 – Nina Ciecholewska

– 2011 roku Szymon Brucki