Utalentowani, pełni pasji i gotowi do poświęceń. Wierzyczanki 2021 wręczone

Męski Chór Kościelny przy parafii św. Mateusza, Stowarzyszenie MOTO KOCIEWIE STG, a także Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDPHARMA” S.A. to laureaci Nagród Prezydenta Miasta Wierzyczanki 2021. Wybrani zostali spośród 17 nominowanych w kategoriach kultura, inicjatywy społeczne i gospodarka. Honorowe Wierzyczanki 2021 trafiły do Jana Brdaka oraz Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług – Biura Rejonowego w Starogardzie Gdańskim.

Tradycyjnie, w kolejną rocznicę powrotu Starogardu Gdańskiego do Państwa Polskiego, 29 stycznia odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Starogard Gdański. Tym razem zaczęła się od wręczenia pamiątkowych medali za zasługi dla miasta przyznanych z okazji 100-lecia odzyskania przez Starogard wolności. Więcej na ten temat w naszym artykule pod adresem https://bit.ly/3od4bKN.

– Dokładnie 102 lata temu Błękitna Armia generała Hallera wkroczyła do Starogardu. Jej członkowie byli witani jak bohaterowie. Dzisiaj inaczej rozumiemy to słowo. Mamy takich bohaterów wśród nas. Mijamy ich na ulicy, w sklepie, w biurze. To właśnie oni tworzą współczesny potencjał naszego miasta, z którego możemy być dumni. Pracują na jego rozwój w różnych sferach: kultury, gospodarki, czy inicjatyw społecznych. Dzisiaj oddajemy im hołd i z radością podziwiamy na tej scenie – powiedział prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak.

W tym roku statuetka Wierzyczanki zyskała nowe, szlachetne oblicze. Autorem i wykonawcą projektu jest lokalny rzeźbiarz Piotr Tyborski. Fot. Anna Zielińska

Kandydatów do Wierzyczanek zgłaszali mieszkańcy. Nominacje przyznały zespoły nominujące. Głosowanie nad zwycięzcami było tajne, a ostateczną decyzję podjął sam nagradzający, czyli Prezydent Miasta.

Kultura

Do Wierzyczanek 2021 w kategorii kultura nominowani byli:

Martyna Pazera – graficzka – plakacistka, która żeby tworzyć potrzebuje wolności i przestrzeni, a równocześnie poczucia, że działa zgodnie z nieegoistycznymi zasadami. Jak sama o sobie pisze, gimnastykuje się mentalnie dla szczęśliwego życia wewnętrznego, swojego rodzinnego miasta i lepszego świata. Żyje i tworzy w Starogardzie Gdańskim. Jej plakaty biorą udział w różnych światowych wystawach, opowiadają legendy na Starogardzkim Rynku albo trafiają do domów społeczników – marzycieli, którzy też cenią sobie wolność i zaangażowanie.

Zbigniew Potocki – kustosz Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Od wielu lat zaangażowany w krzewienie dziedzictwa kulturowego Starogardu Gdańskiego i Kociewia. Z wykształcenia jest historykiem, a jego badania wynikające z miłości do miasta są ogromnym wkładem w popularyzację wiedzy o regionie i jego mieszkańcach. Praca zawodowa to jego „życiowe hobby”. Swoją wiedzą służy społeczności lokalnej oraz badaczom z różnych krajów. Potwierdzają to wpisy muzealne i podziękowania turystów z różnych stron świata: z Europy, Azji, obu Ameryk, Afryki i Australii.

Kamila Froelke – pierwsza w Polsce projektantka mody regionalnej wykorzystująca motywy haftu kociewskiego w modzie ślubnej i codziennej. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie ukończyła z wyróżnieniem kierunek: projektowanie ubioru – moda, stylizacja, trendy. Jej kolekcja sukien ślubnych i wieczorowych z motywami Kociewia prezentowana była na największych pokazach mody w Mediolanie, Berlinie, Rzymie i w Polsce. Jest dumna ze swojego kociewskiego pochodzenia i konsekwentnie ukazuje dziedzictwo ludowe poprzez motywy haftu kociewskiego w nowoczesnym wydaniu. Była wielokrotnie nagradzana oraz wyróżniana podczas licznych pokazów, czy konkursów na arenie międzynarodowej.

Męski Chór Kościelny przy parafii św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim – powstał 2 sierpnia 1925 r. Od początku istnienia chór za swoje posłannictwo objął służenie Bogu i Ojczyźnie w świętach religijnych, jak również patriotycznych. Repertuar pieśni oparty został głównie na starych utworach kultury polskiej znanych kompozytorów, takich jak Nowowiejski, Moniuszko, Chopin. Nie brakowało w nim również dzieł znanych zagranicznych autorów, jak Bach, Beethoven, Schubert, Verdi. W początkach swojego istnienia prowadził działalność rozrywkowo-artystyczną, przedstawiając ludności miasta różne sztuki teatralne. Brał udział także w wielu regionalnych przeglądach chóralnych. Bardzo ważnym wydarzeniem religijno-patriotycznym dla chóru był śpiew dla papieża Jana Pawła II w czasie pielgrzymek w 1987 i 1999 r. W środowisku lokalnym starogardzki chór cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem.

Edyta Lichy – fotografią pasjonuje się od najmłodszych lat. Tworzy m.in. kalendarze, które promują miasto Starogard Gdański. Jest wiceprezesem Starogardzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Portret”. W 2021 r., w ramach środków ze stypendium Prezydenta Miasta Starogard Gdański, wydała album „Kociewie w obiektywie”, w którym możemy podziwiać malownicze naturalne krajobrazy, architekturę, bogate dziedzictwo historyczne i unikatową kulturę ludową naszego regionu.

Zespół Wokalny AMOROSO – zacieśniona i bardzo intensywna współpraca członków zespołu nad rozbudową repertuaru oraz podczas prób szybko zaowocowała licznymi sukcesami. Zespół stał się rozpoznawalny wśród lokalnej społeczności. Dzięki wysokiemu poziomowi artystycznemu często zapraszany jest do udziału w licznych festiwalach, przeglądach, czy uroczystościach. Zespół działa przy parafii św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim, której to proboszcz, ks. Janusz Lipski sprawuje nad zespołem godny wdzięczności mecenat.

Marek Biegalski – autor kilku tomików poezji i prozy – wydał m.in. „Bardzo rzadkie nieporozumienie oraz inne kompozycje poezją i prozą konstruowane”, „Wokół słowa”, „Z pozoru na przekór”, „Wczesny rześki poranek rozpogadza błękitne niebo”. Laureat Kociewskiego Pióra. Stypendysta Prezydenta Miasta Starogard Gdański. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi, religioznawstwo ze specjalizacją filozofia religii oraz Podyplomowe Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Morski w Gdańsku. Lubi dobrą muzykę, ceni interesującą literaturę i teatr. Dużo podróżuje.

Nominowani do Wierzyczanki w kategorii kultura. Nieobecną Martynę Pazerę reprezentował mąż (pierwszy z prawej).

Za popularyzację muzyki sakralnej wśród lokalnej społeczności oraz promocję miasta podczas licznych koncertów i występów Wierzyczanka 2021 w kategorii kultura trafiła do Męskiego Chóru Kościelnego przy parafii św. Mateusza. – Śpiewamy od ponad 95 lat. W zeszłym roku obchodziliśmy wyjątkowy jubileusz. Na nasze koncerty nieprzerwanie przychodzi mnóstwo osób, z czego zawsze bardzo się cieszymy. To wspaniale móc dawać innym radość – mówił szczęśliwy prezes chóru Lech Mazurkiewicz, któremu na scenie towarzyszył dyrygent Mariusz Marchewicz.

Wierzyczankę 2021 w kategorii kultura otrzymał Męski Chór Kościelny przy parafii św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim. 

Inicjatywy społeczne

W tej kategorii nominowani zostali:

Akcja „Prezent od Mikołaja” – inicjatywa polegająca na obdarowaniu prezentem osoby, która wyjątkowo na to zasługuje. Ekipa Starogardzkiego Centrum Kultury wybiera odpowiednio umotywowane listy napisane przez bliskich i znajomych. Dzięki wsparciu sponsorów Mikołaj osobiście wręcza prezenty – niespodzianki pod wskazany adres.

Anna Lembicz – wraz ze Stowarzyszeniem „Starogard 2030”, często przy współpracy z Miastem Starogard Gdański, podejmuje działania na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa historycznego Starogardu, funkcjonalności, dostępności oraz estetyki przestrzeni publicznej, ekologii, czy zwiększania bioróżnorodności, a także rewitalizacji miasta. Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, przez cały 2021 r. inicjowała akcje wymagające zaangażowania mieszkańców. „Stowarzyszenie 2030” prowadziło także spacery architektoniczno-historyczne po obszarze rewitalizacji, które zapoczątkowały szereg dyskusji o historii, legendach oraz ciekawych miejscach i mieszkańcach Starogardu.

Młodzieżowa Rada Powiatu Starogardzkiego – od ponad 13 lat jest reprezentacją młodzieży całego powiatu, w większości składającą się z młodzieży mieszkającej i uczącej się w naszym mieście. Również większość swoich działań przeprowadza na terenie Starogardu Gdańskiego. W 2021 r. były to m.in. kampania społeczna na temat zjawiska wandalizmu w mieście, konkurs na scenariusz spotu uwrażliwiającego na zjawisko przemocy w rodzinie, konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Powiatowe Forum Młodzieży, Powiatowe Forum Zdrowia oraz Akcja „Uśmiechnięte Święta”.

Jan Brdak – od 2011 r. prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Starogard Gdański. Z wykształcenia jest pedagogiem. Przez 52 lata uczył dzieci i młodzież kultury fizycznej. Dzisiaj opiekuje się seniorami. Kontynuuje 14-letnią tradycję sportowych zmagań emerytów, rencistów i inwalidów. Doskonała zabawa w zawodach cieszy w każdym wieku, bo to, że sport to zdrowie, wiedzą wszyscy, a szczególnie seniorzy, emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne w Starogardzie Gdańskim. Zawody mają wspaniałą oprawę, uroczysty charakter, bardzo dużą frekwencję oraz niesamowity klimat, jak również przyjazną atmosferę. Liczy się nie tylko zwycięstwo, ale nade wszystko możliwość spotkania z drugim człowiekiem.

Stowarzyszenie MOTO KOCIEWIE STG – organizacja powstała we wrześniu 2019 r. W swoich szeregach skupia mieszkańców Kociewia chcących działać nie tylko na rzecz krzewienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale też fanów sportów motocyklowych i pasjonatów motocykli. Stowarzyszenie posiada największą liczbę Ratowników Drogowych Polskiego Związku Motorowego w naszym regionie. Od chwili powstania działa zwłaszcza na rzecz ratowania ludzkiego zdrowia i życia, a także aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach i imprezach sportowych, czy rekreacyjnych na terenie całego województwa.

Nominowani do Nagrody Prezydenta Miasta Wierzyczanki 2021 w kategorii inicjatywy społeczne.

Za aktywne działanie na rzecz krzewienia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zaangażowanie w bezinteresowną pomoc w ratowanie ludzkiego zdrowia i życia. Wierzyczankę 2021 w kategorii inicjatywy społeczne otrzymało Stowarzyszenie MOTO KOCIEWIE STG. – Bardzo dziękujemy za to, że zostaliśmy zauważeni. Nie chodzi o to, że lubimy błyszczeć, chociaż staramy się być widoczni, ale o to, że dbamy o bezpieczeństwo na drogach i przy każdej możliwej okazji przypominamy jakie to ważne – odbierając nagrodę powiedział prezes stowarzyszenia Tomasz Czapski.

Prezes Stowarzyszenie MOTO KOCIEWIE STG odbiera Wierzyczankę w kategorii inicjatywy społeczne.

Gospodarka

W tej kategorii do nagrody Prezydenta Miasta nominowano pięć podmiotów. Były to:

Firma Usługowo-Handlowa „BASARA” Przemysław Basara – od prawie 30 lat świadczy kompletne usługi w zakresie autoryzowanego punku serwisowego dorabiania i programowania kluczy, awaryjnego otwierania zamków, awaryjnego otwierania samochodów, zmiany kombinacji zamków cyfrowych. Posiada liczne certyfikaty, nieustannie się rozwija i wprowadza nowoczesne technologie, ostatnio powiększyła działalność o usługi grawerowania na materiałach sztucznych, szkle, skórze oraz drewnie. Właściciel firmy, jak i specjaliści wykonujący usługi wykazują się bardzo dużym doświadczeniem zawodowym oraz wysoką kulturą osobistą. Usługi świadczone przez firmę są niezawodne, terminowe i wykonane z niezwykłą starannością.

Majkowski Brokers Sp. z o. o. – z licencją brokera ubezpieczeniowego od 24 lat i brokera reasekuracyjnego od lat 10-ciu. Wieloletnie doświadczenie zawodowe ponad 10–cio osobowego zespołu brokerskiego w zakresie doradztwa i serwisu brokerskiego, wiedzy, kompetencji oraz doświadczenia w obsłudze takich branż przemysłu, jak: spożywczy, budowlany, maszynowy, obuwniczy, farmaceutyczny, lotniczy, ceramiczny, medyczny, czy też chemiczny. Prezes Zarządu dba, by kompetencje zespołu odpowiadały dynamicznym zmianom na szeroko rozumianym rynku ubezpieczeniowym. Firma od lat dostarcza klientom unikalnych rozwiązań w obszarze innowacji i doradztwa nakierowanego na osiąganie celów biznesowych poprzez świadome zarządzanie ryzykiem.

Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDPHARMA” S. A. – w tej formie prawnej działa od 1998 r., prowadząc wszechstronne usługi medyczne i zachowawcze, realizując programy finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Firma świadczy całe spektrum usług medycznych nowoczesnego leczenia dorosłych i dzieci w Starogardzie Gdańskim oraz w kilku regionalnych filiach w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej i konsultacji specjalistycznych; Ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a także diagnostyki; rehabilitacji medycznej; usług stomatologicznych i chirurgii jednego dnia. Firma stawia na wysoko wykwalifikowany personel, kadrę oraz wyposażenie laboratoriów i pracowni w nowoczesną aparaturę radiologiczną, diagnostyczną, jak również rehabilitacyjną. Determinacja całej załogi w dostosowaniu organizacji pracy do potrzeb pacjentów zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek.

Zakład Fryzjerski „KALAMIS” Jędrzej Zadurski – rodzinną Pracownię Fryzjerską ZADURSKI założył w 1946 r. Aflons Zadurski i prowadził ją do 1975 r., od tego momentu jego działalność kontynuuje Jędrzej Zadurski wraz z żoną Teresą. Od 2010 r. pracownią kieruje ich syn Daniel Zadurski, fryzjer damsko-męski, który w zawodzie pracuje od 1996 r., a od 1999 r. posiada dyplom czeladniczy. Bierze udział w licznych warsztatach i szkoleniach fryzjerskich, ciągle podnosząc swoje kwalifikacje.

„STRZELNICA” Sp. z o. o. – spółka „Strzelnica” została zawiązana 7 września 2018 r. w celu odrestaurowania Starogardzkiej Strzelnicy – zabytkowego obiektu, ulokowanego w malowniczym miejscu na wjeździe do Starogardu Gdańskiego od strony Tczewa. Budynek powstawał w latach 1888 – 1892. Przez ponad 120 lat pełnił różne funkcje, aż do roku 2018, kiedy siedmiu fundatorów inwestycji, należących do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, zawiązało spółkę i wspólnymi siłami przywróciło mu dawne przeznaczenie oraz świetność. Po remoncie obiekt jest większy, ale zachował wszystkie swoje historyczne elementy, m.in. ceglaną elewację, wieżyczkę, czy zabytkowy sufit. W części dobudowanej znajduje się hotel i restauracja. Na parterze ulokowana jest Królewska Sala Balowa ze sceną, w której może bawić się ponad 200 osób. W budynku mieści się także siedziba Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Odrestaurowana Strzelnica to miejsce oferujące mieszkańcom Starogardu Gdańskiego pełen wachlarz usług gastronomiczno-hotelarskich, które architekturą i wystrojem wnętrza nawiązuje do przeszłości i tradycji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

Nominowanych do Wierzyczanki 2021 w kategorii gospodarka było pięć firm.

Za profesjonalizm i podejmowanie wszechstronnych działań w celu zapewnienia wysokiego poziomu opieki zdrowotnej mieszkańcom Starogardu Gdańskiego Wierzyczankę 2021 w kategorii gospodarka otrzymał Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDPHARMA” S. A. – Medpharma jest firmą medyczną z tradycjami. Chociaż jest firmą prywatną, to stara się dbać o jak najszerszy zakres usług. Czasy pandemii postawiły przed nami zadania kategorii tych najtrudniejszych. Robimy wszystko, żeby im sprostać, a przede wszystkim nie zawieść naszych pacjentów – odbierając statuetkę podkreślił wiceprezes zarządu, dyrektor ds. medycznych Krzysztof Richert.

Wiceprezes zarządu, dyrektor ds. medycznych Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDPHARMA” S. A. Krzysztof Richert dziękuje za otrzymaną nagrodę.

Honorowe Wierzyczanki

W tym roku Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak postanowił przyznać także dwie Honorowe Wierzyczanki. Za długoletnią i pełną zaangażowania działalność dla dobra starogardzkiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów pierwszą z nich otrzymał Jan Brdak. – Nie pochodzę ze Starogardu. Kiedy tutaj przyjechałem, w 1961 r. miałem czarne włosy. Pracowałem tak dużo i ciężko, że teraz są zupełnie siwe. Najpierw zajmowałem się młodzieżą, a teraz seniorami. Jedni i drudzy są wymagający, ale jakże satysfakcjinująca jest praca z nimi i dla nich – mówił wzruszony laureat Honorowej Nagrody Prezydenta Miasta Jan Brdak.

Laureat Honorowej Wierzyczanki 2021 Jan Brdak

Druga Honorowa Wierzyczanka, za wieloletnie wsparcie regionalnej przedsiębiorczości oraz zróżnicowaną pomoc osobom prowadzącym lokalną działalność gospodarczą, trafiła do Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług – Biura Rejonowego Starogard Gdański. – Władze wojewódzkie, podobnie, jak starogardzkie biuro rejonowe, są bardzo wdzięczne za to ogromne wyróżnienie. 22 lata temu mój tata, Bernard Janowicz, odbierał Wierzyczankę w kategorii kultura. Widziałam wtedy jego wielką radość i wzruszenie. Mnie udzieliło się to samo – powiedziała prezes starogardzkiego biura Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług Barbara Podsiadło.

W imieniu nagrodzonego Honorową Wierzyczanką 2021 Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług – Biura Rejonowego Starogard Gdański nagrodę odebrała jego prezes Barbara Podsiadło.

Wyjątkową, pełną emocji, a przede wszystkim uroczystą galę wręczenia nagród Prezydenta Miasta Starogard Gdański Wierzyczanki 2021 prowadził Sławomir Siezieniewski, a uświetnił ją znakomity koncert niekwestionowanej gwiazdy polskiej sceny muzycznej, znakomitej wokalistki Justyny Steczkowskiej.

Specjalnie dla wszystkich nagrodzonych, nominowanych, zaproszonych gości, a także mieszkańców miasta zaśpiewała Justyna Steczkowska.

Fot. Małgorzata Rogala