Bezzwrotne wsparcie finansowe dla uczestników Programu dofinansowania przedsiębiorstw

ZUS finansuje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy do 500 000 zł.

W ramach programu finansowane są:

I. Projekty inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych).

II. Projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w szczególności realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp.

Informacje na temat Programu dofinansowania można uzyskać w Centrum Obsługi Telefonicznej COT pod numerem 22 560 16 00 oraz pod adresem cot@zus.pl, na stronie www.zus.pl/prewencja, a także w starogardzkim Inspektoracie ZUS – kontakt p. Dorota Raszeja tel. 58 56 01 753.

Do pobrania: