Cennik miejski

Poniżej prezentujemy przykładowe, szacunkowe koszty funkcjonowania miasta.

INFRASTRUKTURA
remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej) 60-90zł
budowa 1m² chodnika 150-300 zł
remont 1m² chodnika 100-150 zł
budowa 1 miejsca parkingowego 4.000-6.000 zł
remont 1 miejsca parkingowego 150-300 zł/m2
budowa progu zwalniającego 4000-5000 zł/szt
odmalowanie pasów 20-25zł/m2
remont schodów 450-500zł/m2
budowa 1mb ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej 350-500 zł
zakup i montaż wiaty przystankowej na istniejącym przystanku 7.000-15.000 zł
zakup 1 tablicy z nazwą ulicy 300-500zł/szt.
instalacja 1 tablicy informacyjnej 500-1000 zł/szt.
zakup + montaż znaku drogowego 350-450 zł/szt.
zakup + montaż lustra drogowego 800-1200 zł
wykonanie barierki ochronnej/ogrodzenia 120-500 zł/mb
OŚWIETLENIE i MONITORING
ustawienie latarni parkowej 5 000-7000 zł
ustawienie latarni ulicznej 6.000-8.500 zł
zakup i montaż kamery monitoringu 20 000 – 30 000 zł/szt.
ZIELEŃ
wykonanie nasadzeń:
drzewo iglaste 130-390 zł
drzewo liściaste 220-1.000 zł
krzew liściasty 15-60 zł
krzew iglasty 15-60 zł
klomb 60 zł/m2
pielęgnacja drzew 100 -1.500 zł
pielęgnacja krzewów 5-20 zł/szt.
założenie trawnika 6-17 zł/m2
wykonanie 1m² obsiania trawą 15 zł/m2
koszenie trawy + wywóz 500-1.500 zł/ha
MAŁA ARCHITEKTURA / PLACE ZABAW
zakup ławki + montaż 500-800 zł
zakup kosza na śmieci + montaż 400 -800 zł
zakup 1 stojaka rowerowego + montaż 500 – 800 zł
nawierzchnia bezpieczna z piasku 0-2mm 40-50zł/m2
nawierzchnia bezpieczna z żwirku 2-8mm 80-100zł/m2
nawierzchnia bezpieczna z EPDM (poliuretan) 350 – 450 zł/m2
nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych 140 – 160 zł/m2
nawierzchnia bezpieczna trawiasta 400-500 zł/m2
ogrodzenie panelowe wys. 1mb 100-150 zł/mb
urządzenie siłowe pojedyncze (stal nierdzewna) 4500 – 5000 zł
urządzenie siłowe podwójne lub potrójne (stal nierdzewna) 6000 – 9000 zł