Starogard zmienia się na lepsze. Podsumowanie inwestycji 2022

Ponad 31 mln zł Miasto zainwestowało w 2022 roku w poprawę infrastruktury, bezpieczeństwa i jakości życia starogardzianek i starogardzian. Dzięki dobrej współpracy prezydenta i Rady Miasta udało się zrealizować wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji. Nowoczesna sala sportowa, utwardzone i wyremontowane drogi, nowe rondo, zmodernizowane place zabaw – to tylko kilka z nich. Tegoroczny plan inwestycyjny w Starogardzie Gdańskim wykonano w ok. 75 %.

Rok 2022 zapowiadał się bardzo optymistycznie. Niestety wojna w Ukrainie położyła się cieniem na całą gospodarkę światową. To był kolejny rok pełen nieprzewidzianych zdarzeń i wyzwań – m.in. nowych zadań związanych z organizacją pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, radzeniem sobie ze skutkami pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, rosnącej inflacji czy wreszcie decyzji podejmowanych centralnie od 2019 roku.

– Na przestrzeni roku zmuszeni byliśmy wielokrotnie weryfikować nasze plany inwestycyjne. Na szczęście nie zatrzymaliśmy, rozpoczętego w 2017 roku, procesu poprawy miejskiej infrastruktury. Było to możliwe dzięki pozyskanym pieniądzom z rządowych programów. Oczywiście nie wszystkie inwestycje wykonaliśmy zgodnie z planem, ale te najważniejsze służące poprawie bezpieczeństwa i jakości życia zostały zrealizowane. Poniżej przedstawiamy subiektywny ranking najważniejszych modernizacji, rewitalizacji i remontów w roku 2022 – mówi prezydent miasta Janusz Stankowiak.
Inwestycje zakończone w 2022

Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8

Przy Szkole Podstawowej nr 8 firma Przembud z Gdańska wybudowała wielofunkcyjną salę sportową o powierzchni ponad 1000 m2. Sala jest dwukondygnacyjna. Na parterze znajdują się teleskopowe trybuny składane z możliwością ich przesuwania, a na piętrze trybuny stałe. Sala wyposażona jest w niezbędny sprzęt sportowy, typu: bramki, kosze, siatki i piłki. Połączona jest z budynkiem szkoły łącznikiem, w którym umieszczono zaplecze sanitarno-sportowe. Mieszczą się tam łazienki, szatnie, magazyny sportowe, nowy pokój dla nauczycieli w-f oraz nowocześnie wyposażona siłownia.

Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Koszt budowy sali wyniósł blisko 11 mln zł – 2 mln zł pochodziły z Ministerstwa Sportu z programu „Sportowa Polska” oraz 5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przy okazji budowy pełnowymiarowej sali sportowej, stara stalka gimnastyczna została wyremontowana. 

Przebudowa ulic Kryzana i Starzyńskiego

Kompleksowa przebudowa ulicy Kryzana i Starzyńskiego objęła 900 metrowy odcinek drogi od skrzyżowania z ulicą Skarszewską. Jezdnia została pokryta warstwą nawierzchni bitumicznej. Po jednej stronie ma chodnik z kostki betonowej, po drugiej ścieżkę rowerową. Pomiędzy ulicami Sucharskiego a Starzyńskiego pojawiły się zatoczki postojowe umożliwiające m.in. bezpieczne parkowanie przed wejściem na plac zabaw.

W ramach inwestycji przebudowano kanalizację deszczowa i sanitarną, a ulice na całej długości zostały doświetlone nowymi energooszczędnymi lampami typu led. Prace objęły również budowę indywidualnych zjazdów do nieruchomości. Inwestycja kosztowała ponad 4,5 mln zł., z czego 2 mln złotych stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. 28 grudnia Miasto uzyskało na tę budowę dodatkowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1,8 mln zł.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pomorskiej z Pelplińską

Droga wojewódzka 222 jest jedną z najbardziej obciążonych ruchem drogowym w rejonie. Natomiast skrzyżowanie tej ulicy z ulicą Pomorską było najbardziej niebezpiecznym miejscem w Starogardzie Gdańskim, w którym dochodziło do częstych kolizji. Obecnie mieszkańcy i przejezdni mogą korzystać z nowo wyremontowanego skrzyżowania, na którym od 28 października 2022 obowiązuje ruch okrężny. Budowa ronda trwała rok i kosztowała ponad 6 mln zł. Sfinansował ją po połowie Urząd Marszałkowski i Miasto Starogard Gdański. Skrzyżowanie zmieniło się nie do poznania. Wykonawca wzmocnił konstrukcję jezdni. Zmodernizował oświetleni, a przy każdym zjeździe zainstalował monitoring. Przebudował też całą infrastrukturę podziemną, co w tym zadaniu było najtrudniejsze, najbardziej czasochłonne i najdroższe. Wokół ronda pojawiły się nowe chodniki i przejścia dla pieszych. Przy okazji budowy uporządkowano zieleń, wzbogacając ją nowymi nasadzeniami. Tym samym poprawił się nie tylko wizerunek miasta, ale przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

Przebudowa obiektów mostowych i ulic: Kanałowej, Sobieskiego oraz części Tczewskiej, Owidzkiej i Hallera

Przebudowa pięciu dróg i czterech obiektów mostowych w okolicy starogardzkich Młynów trwa od wiosny 2021 roku. Koniec inwestycji planowany jest na połowę roku 2023. Cały projekt obejmuje ulice Kanałową, Sobieskiego, część ulicy Tczewskiej, Owidzkiej i Hallera. To niewątpliwie największa i najważniejsza inwestycja drogowa w Starogardzie Gdańskim zaplanowana na lata 2021-2023.

W 2022 roku udało się dokończyć etap I inwestycji czyli przebudowę ulicy Kanałowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Tczewską do skrzyżowania z ul. Podgórną oraz rozpocząć i zakończyć II etap inwestycji czyli przebudowę części ulicy Tczewskiej oraz ulicę Sobieskiego do skrzyżowania z ulicą Kościuszki. Na skrzyżowaniu ulicy Tczewskiej z Owidzką wybudowane zostało rondo, które ułatwić ma przejazd przez skrzyżowanie. 

Prace na wyremontowanych odcinkach objęły wykonanie nowych nawierzchni, chodników, oświetlenia i oznakowania. Przy ul. Sobieskiego wybudowany został parking na ok. 50 aut. Teren został obsadzony ozdobną roślinnością.

Obecnie prowadzone są prace na ulicy Kanałowej na odcinku od ul. Podgórnej do skrzyżowania z ulicą Hallera oraz most nad kanałem Wierzycy. Ostatni odcinek ulicy Kanałowej do skrzyżowania z ulicą Hallera zaplanowany jest na rok 2023.

Drogi gruntowe utwardzone płytami Yomb

Każdego roku kolejne drogi nieutwardzone zyskują nawierzchnię z płyt Yomb. W 2022 roku Miasto utwardziło ulice: Rolną, Rodzinną, Jagodowa, Kruczą, Braterską, Cichą oraz część ulicy Korytybskiej. W sumie nową nawierzchnie otrzymało 2,4 km dróg. Pokrycie ich płytami Yomb kosztowało 1,9 mln zł.

Nowe dywaniki asfaltowe na 4 ulicach

W 2022 roku nowe bitumiczne dywaniki pokryły ulice Krasickiego, część ulicy Okrężnej i ulicę Przejezdną. W przypadku ulicy Korczaka oprócz nowej nawierzchni jezdni, wymieniono też stare płyty chodnikowe na chodnik z kostki betonowej. Jazda po zmodernizowanych ulicach stała się bezpieczniejsza i przyjemniejsza.

Oświetlenie

Na jakość życia mieszkańców niebagatelny wpływ ma oświetlenie ulic, chodników i przejść dla pieszych. Zwiększa komfort poruszania się, poprawia widoczność i poczucie bezpieczeństwa. W 2022 roku Miasto na doświetlenie ulic wydało 260 tys. zł. Osiem energooszczędnych lamp typu Led postawiono w ciągu ulicy Cichej, sześć stanęło przy ul. Kasztanowej, a dziesięć zainstalowano wzdłuż ul. Krasickiego – w sumie 3 ulice doświetliły 24 lampy.

Rynek od Nowa – wyeksponowanie odkryć archeologicznych

W 2022 roku teren po wykopaliskach na Rynku przed Ratuszem został zagospodarowany. Po dwóch latach negocjacji Pomorski Konserwator Zabytków zgodził się na uproszczony projekt. Wykonawca przykrył teren badań archeologicznych nawierzchnią z płyt granitowych, w których cegłą klinkierową odwzorował zarys odkrytych tam średniowiecznych murów piwnic dawnego ratusza. Przestrzeń pomiędzy zarysem murów zagospodarowaną nisko płożącą zielenią.

Rewitalizacja Śródmieścia

W 2022 roku Miasto zakończyło jeden z ważniejszych projektów unijnych – Rewitalizację Śródmieścia Starogardu Gdańskiego. Zakres zadań tej inwestycji był bardzo zróżnicowany. Obejmował modernizację budynków i ulic zlokalizowanych na starym mieście oraz w obszarze tzw. śródmieścia, budowę Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny czy deptaka łączącego ul. Kościuszki z Owidzką. Miasto oraz wspólnoty mieszkaniowe, zarządzane przez TBS wykorzystując pomoc unijną, wyremontowały ponad 20 budynków w obszarze objętym rewitalizacją. Remont dotyczył głownie elewacji frontowej, wymianę dachu i stolarki okiennej. W niektórych budynkach odświeżone zostały również klatki schodowe oraz uporządkowane podwórka przydomowe. To właśnie prace w budynkach komunalnych przy ulicy Owidzkiej 4 i 14 oraz budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Hallera 32 i Rynek 2a zakończyły 5-letnią inwestycję.

Modernizacja skwerku św. Wojciecha

Skwerek św. Wojciecha to duża przestrzeń zielona przeznaczona głownie do spacerów i relaksu dla mieszkających w tej części miasta mieszkańców. To też miejsce reprezentacyjne, gdzie co roku odbywają się uroczystości poświęcone patronowi naszego miasta, w których oprócz mieszkańców uczestniczą często przedstawiciele Archidiecezji Gdańskiej.  Jego modernizacja miała odbyć się w ramach Budżetu Obywatelskiego. Niestety pandemia przeszkodziła w realizacji tych planów. Na szczęście Prezydent Miasta do tematu powrócił w 2021 roku. Zadanie zostało wykonane w dwóch etapach z pieniędzy miejskiego budżetu inwestycyjnego. Prace, których koszt wyniósł ponad 630 tys. zł., objęły uporządkowanie terenu, odnowienie nawierzchni chodników i alejek spacerowych, montaż ławeczek i koszy na śmieci, remont schodów prowadzących na górę pomnika, jego doświetlenie, a także montaż dodatkowych lamp tzw. inteligentnego oświetlenia. Na terenie skwerku pojawiły się też nowe rośliny, krzewy i klomby kwiatów.

Zadania z Budżetu Obywatelskiego

W 2022 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego zmodernizowano plac zabaw przy PSP nr 4 oraz ogródek do zabaw na świeżym powietrzu przy MPP nr 4.

Plany na 2023 rok

Rok 2023 pod względem inwestycyjnym wcale nie ustąpi minionemu. Miasto planuje zainwestować w rozwój miejskiej infrastruktury ponad 40 mln zł. W pierwszej połowie 2023 roku ruszy budowa 28 mieszkań w dwóch domach wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego oraz na os. Piastów. Łączna powierzchnia lokali wyniesie ponad 1400 m2. Na ich budowę Miasto otrzymało dofinasowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat w wysokości 85% wartości inwestycji. Budowę nadzorować będzie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Dodatkowo, jak tylko Miasto podpisze Z BGK kolejną umowę na dofinasowanie, TBS planuje przekształcić dziewięć lokali niezamieszkałych tzw. pustostanów w mieszkania.

Budowa budynku wielorodzinnego na os. Piastów rozpocznie się w pierwszym kwartale 2023 roku.

W 2023 roku  planowana jest też realizacja II etapu budowy kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego na Piekiełkach. Obok basenów powstanie tam naturalny plac zabaw, labirynt z wieżą widokową, boisko wielofunkcyjne oraz droga dojazdowa do obiektu. Miasto pozostało na te inwestycję blisko 4,5 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Starogard Gdański.

Ponad 18 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Miasto zainwestuje w przebudowę ul. Chojnickiej, 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich oraz Chopina. Będzie to druga największa inwestycja drogowa po przebudowę ulic Tczewskiej, Sobieskiego, Owidzkiej, Kanałowej i Hallera.

Ulica Chojnicka przeznaczona do przebudowy w 2023 roku

Wiadomo już na pewno, że w 2023 roku nową nawierzchnię wraz z całą infrastrukturą podziemną i naziemną otrzyma ulica Kopicza. W grudniu 2022 roku Miasto otrzymało na te budowę dofinasowanie w kwocie blisko 1 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W planach jest też modernizacja ulic Zachodniej, Dolnej i Osiedlowej.

Na poprawę warunków pracy mogą też liczyć osoby handlujące na miejskim targowisku. Stanie się to za sprawą planowanej przez Miasto inwestycji polegającej na wykonaniu zadaszenia targowiska.

Miasto planuje zadaszyć targowisko miejskie w 2023 roku

Oprócz wymienionych zadań na rok 2023, w planach na przyszyły rok Miasto ma też prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, nowych miejsc rekreacji i poprawy oświetlenia w mieście.