Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Zaczynam się interesować – włączenie społeczne”

Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2022 pn. „Zaczynam się interesować – włączenie społeczne”.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/491/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na 2022 r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu oraz szczegółowe warunki konkursu stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI:

załącznik do zarządzenia – ogłoszenie o konkursie

zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu