Stare Miasto i Rynek

Podobnie jak aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji, także opracowanie „Studium ukształtowania przestrzeni publicznych rejonu Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim”, oraz „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej ukształtowania płyty Rynku w Starogardzie Gdańskim”, postanowiono przeprowadzić opierając się na decyzjach wypracowanych metodą konsensusu w trakcie spotkań warsztatowych i konsultacyjnych przeprowadzonych z udziałem mieszkańców miasta.
Zaplanowano w tym celu przeprowadzenie w miesiącach wrzesień – grudzień 2008 r. cyklu pięciu spotkań warsztatowych. Nadzór nad całością prac sprawował dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

9 września 2008
Starogard – studium przestrzeni publicznych – I spotkanie warsztatowo-konsultacyjne

Prezentacja ” Studium Ukształtowania Systemu Przestrzeni Publicznych Rejonu Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim ” (plik .pdf, wielkość 1 819 kB)


23 października 2008
Starogard – studium przestrzeni publicznych – III spotkanie warsztatowo-konsultacyjne

20 listopada 2008
Starogard – studium przestrzeni publicznych – IV spotkanie warsztatowo-konsultacyjne

Na spotkaniu zaprezentowano siedem możliwych wariantów rozwiązania płyty Rynku. Uczestnicy warsztatów przeprowadzili analizę SWOT dla każdego z nich. Następnie w głosowaniu wybrali do realizacji wariant siódmy „Historia i połączenia”, jednak z zastrzeżeniem, że należy do niego w miarę możliwości wprowadzić najbardziej atrakcyjne elementy niektórych innych wariantów.

Dokumenty do pobrania:

 1. Analizy historyczne (plik .pdf, rozmiar 2 491 Kb)
 2. Analizy nowe – plansze (plik .pdf, rozmiar 248 Kb)
 3. I – linia wody (plik .pdf, 2 952 rozmiar Kb)
 4. II – oś ratusza (plik .pdf, 2 015 rozmiar Kb)
 5. III – zielień (plik .pdf, rozmiar 2 924 Kb)
 6. IV – scena (plik .pdf, rozmiar 2 768 Kb)
 7. V – platformy (plik .pdf, rozmiar 2 179 Kb)
 8. VI – lustro wody (plik .pdf, rozmiar 2 171 Kb)
 9. VII – połączenia historia (plik .pdf, rozmiar 2 848 Kb)

 


16 grudnia 2008
Starogard – studium przestrzeni publicznych – V spotkanie warsztatowo-konsultacyjne

Na spotkaniu warsztatowym które miało miejsce 16.12.2008 r., przedstawiona została koncepcja finalna programowo – przestrzennego ukształtowania płyty Rynku. W wyniku głosowania koncepcja ta została zaakceptowana przez uczestników warsztatów.

Dokumenty do pobrania:

 1. Koncepcja finalna programowo-przestrzennego ukształtowania płyty Rynku (plik .pdf, rozmiar 2 491 Kb)
 2. Studium ukształtowania systemu przestrzeni publicznych
  (plik .pdf, rozmiar 1 813 Kb)