Test Coopera z Biegam Bo Lubię

Każdy miłośnik biegania 14 października będzie mógł sprawdzić swoją wytrzymałość. O godz. 9:30 na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny rusza Test Coopera organizowany przez grupę Biegam Bo Lubię.

Zgłoszenia przesyłać można na adres mailowy: lucynap42@gmail.com do 12.10.2017 r. lub zgłosić się w dniu zawodów od godz. 8:50 do 9:30. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz miejscowość.

Warunkiem dopuszczenia do startu osób niepełnoletnich jest posiadanie podczas weryfikacji zawodnika pozwolenia na udział w zawodach, podpisanego przez rodzica lub opiekuna, wraz z numerem PESEL. (druk pozwolenia do pobrania na profilu Starogardzkiego Klubu Lekkoatletycznego Filippides na Facebooku).

Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości startujących zawodników (decyduje termin zgłoszenia), a także prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez organizatora.

We wszystkich kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc I-III przewidziane są nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom.

Przewidywany program zawodów:

8:50 – 9:30 – Zapisy
9:30 – Odprawa sędziów
od 9:30 – Wspólna rozgrzewka
9:50 – kategoria do 11 lat oraz 12-15 lat dziewcząt
10:05 – kategoria do 11 lat oraz 12-15 lat chłopców
10:20 – kategoria 16-19 lat oraz 20-35 lat kobiet
10:35 – kategoria 16-19 lat oraz 20-35 lat mężczyzn
10:50 – kategoria 36-49 lat oraz 50-powyżej kobiet
11:05 – kategoria 36-49 lat oraz 50-powyżej mężczyzn
12:15 – dekoracja zawodników
13:00 – zakończenie imprezy

Zaktualizowany program zawodów (w oparciu o liczbę zgłoszeń) zostanie umieszczony na profilu Starogardzkiego Klubu Lekkoatletycznego Filippides do dnia 13.10.2017 r.

Organizator: Biegam Bo Lubię Starogard Gdański

Współorganizatorzy: Gmina Miejska Starogard Gdański, Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, Starogardzki Klub Lekkoatletyczny Filippides.

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl