Stypendia kulturalne

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/163/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 października 2019 r. W sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami oraz ustalenia ich wysokości informujemy, że do dnia 30 listopada 2023 r. można składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury, które realizowane będą w roku 2024.

Stypendia przyznawane są na cel określony we wniosku o przyznanie stypendium w jednej z następujących dziedzin: muzyka (po przedstawieniu treści lub linka/odnośnika do projektu utworu), plastyka, fotografia, teatr; film, literatura, opieka nad zabytkami.

Wnioski pobrać można ze strony http://bip.starogard.pl. Wypełnione należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu).

Komórką odpowiedzialną za obsługę wniosków stypendialnych jest Wydział Informacji Społecznej. Informacji udziela p. Agata Skoczek, tel. 58 530 60 93.