Starogard wzorowo kreuje przestrzeń w zieleni. Park Nowe Oblicze nagrodzony

Park Nowe Oblicze w Starogardzie Gdańskim otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Został nagrodzony przez Towarzystwo Urbanistów Polskich w kategorii nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni. Nagrodę odebrał Prezydent Miasta podczas uroczystej gali 15 listopada br. w Łodzi.

O 16 lat Towarzystwo Urbanistów Polskich we współpracy ze Związkiem Miast Polskich organizuje konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Ich celem jest promocja rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, które tworzą nową jakość polskiej przestrzeni publicznej. Chodzi o budowanie nowoczesnego wizerunku i szerzenie kultury przestrzeni poprzez pokazywanie najlepszych zrealizowanych projektów, utrzymanych na poziomie jakościowo nie odbiegającym od światowych standardów w tej dziedzinie.

Prezydent Miasta Janusz Stankowik podczass uroczystej gali wręczenia nagródw konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w przez Towarzystwo Urbanistów Polskich

W tym roku w konkursie TUP startowało 69 projektów z całej Polski. Zgłoszone realizacje oceniane były dwuetapowo przez Komisję Konkursową, składającą się z prezesów oddziałów terenowych TUP oraz przedstawicieli różnych instytucji związanych z urbanistyką i architekturą krajobrazów. W pierwszym etapie Komisja oceniała zgłoszone realizacje pod względem formalnych, czy faktycznie spełniają warunki przestrzeni publicznej. W drugim realizacje podlegały ocenie i analizie merytorycznej oraz jakościowej. Ostatecznie Jury przyznało 20 nagród i wyróżnień w 6 kategoriach dotyczących przestrzeni rewitalizowanych i nowo wykreowanych.

PNO jedną z czterech najlepszych nowo wykreowanych przestrzeni w zieleni w Polsce

Park Nowe Oblicze nagrodzony przez Towarzystwo Urbanistów Polskich w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce

Park Nowe Oblicze otrzymał wyróżnienie w kategorii nowo wykreowana przestrzeń w zieleni ex aequo z Gdyńskimi Parkami Kieszonkowymi oraz Skwerkiem D-O-M Działamy-Odpoczywamy-Motywujemy w Krotoszynie. Nagrodę główną w tej kategorii zdobył projekt Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR w Toruniu.

Kapituła Konkursu doceniła przede wszystkim wartość społeczną Parku Nowe Oblicze. Za walor inwestycji uznała też konsekwencję władz miasta w realizacji długofalowego planu przekształcenia nieatrakcyjnych terenów w przestrzeń zachęcającą do aktywności i kreatywnego jej użytkowania. Doceniła walory tej przestrzeni, sprzyjające integracji społecznej i międzypokoleniowej. W uzasadnieniu do werdyktu czytamy: „Budowa parku realizowana była etapami w latach 2015 – 2021 i przekształciła teren nieużytku wykorzystywanego jako parking w przestrzeń stanowiącą centrum życia społeczno-kulturalnego miasta, udostępniając mieszkańcom teren do uprawiania sportów, spacerów, rekreacji i odpoczynku. Sukcesywna realizacja inwestycji przyczyniła się do stworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej oferującej wiele możliwości zarówno, jeśli chodzi o wypoczynek, organizację imprez kulturalnych, jak i innych form rekreacyjnych, których celem jest integracja, pomoc charytatywna i rozrywka.”

Uroczysta Gala wręczenia nagród w Łodzi

15 listopada br. podczas uroczystej Gali w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej nagrodę odebrał Prezydent Miasta Janusz Stankowiak.

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak odbiera wyróżnienie w konkursie TUB w kategorii nowo wykreowana przestrzeń za budowę Parku Nowe Oblicze 

– To prawda, wykonując założenia tego projektu byliśmy uparci i konsekwentni. Przyświecał nam wspaniały cel – stworzenie w centrum miasta funkcjonalnej przestrzeni, która nie tylko poprawi wizerunek tej części miasta, ale przede wszystkim zachęci mieszkańców do aktywności i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Zależało nam też na tym, aby uczynić to miejsce zalążkiem życia kulturalnego w plenerze. Co roku własnymi siłami uzupełnialiśmy tę przestrzeń o nowe atrakcje, by ostatecznie zakończyć inwestycję w 2021 roku. Bardzo dziękuję Kapitule za zauważenie naszej pracy i jej wyróżnienie. To wielki zaszczyt znaleźć się wśród 20 najlepszych projektów na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń w Polsce. Z dumą przyjmujemy tę honorową nagrodę już po raz drugi, bo w 2020 roku podobne wyróżnienie otrzymał Park Miejski. Dedykuje je wszystkim mieszkańcom Starogardu Gdańskiego. Ich stała i liczna obecność w Parku Nowe Oblicze oraz Parku Miejskim jest dowodem, że  mieszkańcy akceptują i doceniają zmiany, jakie zachodzą w Starogardzie Gdańskim, za co im bardzo dziękuję – powiedział prezydent Janusz Stankowiak

Wyniki XVI Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich 

Wyróżnienie trafiło również do projektanta dokumentacji technicznej obiektów budowlanych Parku Nowe  Oblicze (m.in. sceny) Firmy Projektowo-Budowlanej OGNIK ze Starogardu Gdańskiego.

Park Nowe Oblicze nagrodzony przez Towarzystwo Urbanistów Polskich w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce

Podczas Gali Prezydent Miasta Janusz Stankowiak miał też okazję odebrać zaległe wyróżnienie z 2020 roku, które otrzymał projekt rewitalizacji Parku Miejskiego w Starogardzie Gdańskim. Pisaliśmy o tym na stronie: https://starogard.pl/miasto/park-miejski-w-starogardzie-wyrozniony-94919/. W tamtym czasie pandemia uniemożliwiła organizację uroczystej Gali, dlatego organizatorzy postanowili przekazać nagrody zwycięskim projektom w tym roku.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak w imieniu mieszkańców Starogardu Gdańskiego podziękował Kapitule konkursowej TUP za wyróżnienie dwóch projektów zagospodarowania przestrzeni miejskiej w zieleni

– Dzięki zaangażowaniu lokalnych samorządowców i pomysłowości projektantów Polska pięknieje, a życie staje się bardziej komfortowe. Nagrodzone przestrzenie są bardzo różnorodne, ale wszystkie są wyjątkowe. Możemy być tylko dumni, że aż dwa projekty realizowane w Starogardzie Gdańskim stanowią tego przykład – podsumował spotkanie prezydent Stankowiak.

Z wynikami XVI edycji Konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń w Polsce można zapoznać się na stronie: http://tup.org.pl/konkurs-na-najlepiej-zagospodarowana-przestrzen-publiczna-w-polsce/