Rekrutacja 2016

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH,
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW,
DLA KTÓRYCH GMINA MIEJSKA STAROGARD GDAŃSKI
JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

Rada Miasta Starogard Gdański na sesji w dniu 30 stycznia 2016 r. podjęła uchwały określające kryteria do rekrutacji na nowy rok szkolny 2016/2017, a Prezydent Miasta wydał Zarządzenie określające harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pliki do pobrania:

Harmonogram czynności rekrutacyjnych do I. klasy gimnazjum ustala Pomorski Kurator Oświaty.

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl