Parasole na Rynku? – zapraszamy do składania ofert

Miasto Starogard Gdański zaprasza do składania ofert na dzierżawę terenu przeznaczonego na organizację okresowych ogródków gastronomicznych. Ogródki, usytuowane w południowej części Rynku, mają być miejscem spotkań i atrakcją dla mieszkańców i turystów.

Nadchodzi sezon ogródków. Zanim jeszcze zazielenią się drzewa, w wielu miastach zaczyna się rozstawianie stolików pod chmurką. Ogródek gastronomiczny to szansa na zwiększenie powierzchni lokalu i lepszą sprzedaż. Zlokalizowany w atrakcyjnym otoczeniu np. rynku sprawić może, że klienci chętniej zdecydują się na konsumpcję pod wpływem impulsu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom restauratorów, miasto Starogard przygotowało zaproszenie do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dzierżawa południowej części Rynku z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie okresowych ogródków gastronomicznych.

Do dyspozycji właścicieli ogródków Miasto przeznacza powierzchnię 800 m2 po południowej stronie Rynku. W wyznaczonej strefie mają stanąć dwie kawiarenki po 400 m2. Ogródki mają być estetyczne i jednolite. Mogą być ozdobione naturalną zielenią. Zamawiający wyklucza ustawienie stołów i ław piwnych oraz stołów i krzeseł z PCV. Mile widziane będzie lekkie ażurowe ogrodzenie i oświetlenie w postaci dodatkowych lamp czy lampionów. Ważne, aby projekt ogródka, przed przystąpieniem jego właściciela do przetargu, otrzymał pozytywną opinię Wydziału Planowania I Urbanistyki oraz zgodę właściwego Konserwatora Zabytków. Więcej informacji na temat warunków zamówienia znajduje się w zaproszeniu do składania ofert oraz zarządzeniu Prezydenta (załączniki).

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 15 maja 2019 r. (środa) o godz. 11: 50, w sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.

14 maja 2019 r. (wtorek) od godz. 900 do 1500 w pok. 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym, dowodem wniesienia wadium na dzierżawę pod „gastronomiczny ogródek”, uzgodnieniem PKZ i pozytywną opinią WPIU – w celu wydania karty uczestnictwa w przetargu.

Informacja o wyborze ofert znajdzie się na stronie bip.starogard.pl