Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Na terenie powiatu starogardzkiego działają punkty, gdzie bezpłatnie uzyskać można pomoc prawną, a także obywatelską, psychologiczną, czy pedagogiczną.

Z pomocy skorzystać może każdy, kto nie posiada wystarczających środków finansowych, żeby otrzymać pomoc odpłatną i kto złoży odpowiednie oświadczenie. Pomoc udzielana jest także osobom fizycznym, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

We wszystkich punktach istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji. W Starogardzie Gdańskim od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 11:00 pod nr tel. 58 690 33 89 nieodpłatnej pomocy udziela radca prawny. Przez cały roboczy tydzień w godz. 11:30 – 15:30 pod nr tel. 58 690 33 89 bezpłatnej pomocy udziela adwokat.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl