Konsultacje społeczne dotyczące programu rewitalizacji


Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

(z projektu ustawy o rewitalizacji)

Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych poświęconych opracowaniu Programu Rewitalizacji dla naszego miasta.

Spotkania otwarte odbędą się w dniach:

  • 13 października 2015r. o godz. 1600 w Ratuszu, ul. Rynek 1 dla organizacji pozarządowych,
  • 14 października 2015r. o godz. 1600 w Ratuszu, ul. Rynek 1 dla przedsiębiorców

Uwagi, opinie i pomysły dotyczące programu rewitalizacji można również przesyłać  na adres rewitalizacja@um.starogard.pl. do 31 października 2015r.

Zebrane uwagi, opinie i pomysły posłużą następnie do opracowania dokumentu Programu Rewitalizacji podczas spotkań warsztatowych – do uczestnictwa w których zapraszamy  w dniach:

  • 9 listopada 2015r. o godz. 1700 w Ratuszu, ul. Rynek 1,
  • 10 listopada 2015r. o godz. 1700 w Ratuszu, ul. Rynek 1,
  • 16 listopada 2015r. o godz. 1700 w Ratuszu, ul. Rynek 1,
  • 17 listopada 2015r. o godz. 1700 w Ratuszu, ul. Rynek 1.

Dokumenty:

  1. Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Starogard Gdański na lata 2014 – 2020” opracowany w trybie partycypacyjnym w 2013 r.
  2. „Analiza wskaźnikowa obszaru miasta. Delimitacja obszaru zdegradowanego i wyznaczenie obszaru do objęcia programem rewitalizacji”.
  3. „Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego o swoim mieście” – raport z badań (2013).